Rasfoire documente

Legea 347/2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 348/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 357/2018 pentru instituirea anului 2019 ca ''Anul Cărţii'' în România

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 360/2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 353/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 345/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 352/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 361/2018 pentru declararea municipiului Iaşi ''Capitală istorică'' a României şi a municipiului Alba Iulia ''Capitală a Marii Uniri'' a României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Legea 351/2018 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2019

Legea 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Legea 5/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Legea 6/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Legea 7/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Legea 8/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Legea 9/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Legea 3/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Legea 2/2019 privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Legea 10/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Legea 11/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Legea 12/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Legea 19/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Legea 22/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Legea 349/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2019

Legea 350/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2019

Legea 343/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 355/2018 privind instituirea Zilei dăruirii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Legea 25/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Legea 26/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Legea 20/2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Legea 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Legea 14/2019 pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Legea 15/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Legea 16/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Legea 17/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Legea 18/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Legea 356/2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018

publicat in M.Of. 36 din 14-ian-2019

Legea 27/2019 privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Legea 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Legea 38/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Legea 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

publicat in M.Of. 54 din 21-ian-2019

Legea 34/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 54 din 21-ian-2019

Legea 37/2019 privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună

publicat in M.Of. 54 din 21-ian-2019

Legea 29/2019 pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

publicat in M.Of. 61 din 23-ian-2019

Legea 1/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008

publicat in M.Of. 94 din 06-feb-2019

Legea 36/2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2019

Legea 40/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 187 din 08-mar-2019

Legea 41/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 187 din 08-mar-2019

Legea 42/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 187 din 08-mar-2019

Legea 43/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 187 din 08-mar-2019

Legea 44/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Legea 46/2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Legea 45/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Legea 48/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Legea 49/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 210 din 18-mar-2019

Legea 51/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Legea 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Legea 53/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Legea 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Legea 55/2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Legea 56/2019 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 252 din 02-apr-2019

Legea 57/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 252 din 02-apr-2019

Legea 59/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 268 din 09-apr-2019

Legea 58/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Legea 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Legea 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Legea 68/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

publicat in M.Of. 310 din 22-apr-2019

Legea 66/2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca ''Ziua Naţională a Meseriilor''

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Legea 63/2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Legea 65/2019 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Legea 67/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 314 din 22-apr-2019

Legea 70/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 318 din 23-apr-2019

Legea 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2019

Legea 69/2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2019

Legea 83/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 331 din 02-mai-2019

Legea 85/2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 331 din 02-mai-2019

Legea 80/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 331 din 02-mai-2019

Legea 82/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

publicat in M.Of. 331 din 02-mai-2019

Legea 102/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Legea 112/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Legea 81/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 335 din 02-mai-2019

Legea 84/2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

publicat in M.Of. 335 din 02-mai-2019

Legea 73/2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 75/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 76/2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 77/2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Legea 79/2019 privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Legea 78/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Legea 86/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 338 din 03-mai-2019

Legea 107/2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului ''Schi în România''

publicat in M.Of. 421 din 29-mai-2019

Legea 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 340 din 03-mai-2019

Legea 87/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Legea 72/2019 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018

publicat in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Legea 90/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Legea 91/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019