Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Ordonanta urgenta 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii ''Canal magistral Siret-Bărăgan'' din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Ordonanta urgenta 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Ordonanta urgenta 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 143 din 22-feb-2019

Ordonanta urgenta 10/2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2019

Ordonanta urgenta 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Ordonanta urgenta 12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2019

Ordonanta urgenta 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Ordonanta urgenta 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 197 din 12-mar-2019

Ordonanta urgenta 15/2019 pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 204 din 14-mar-2019

Ordonanta urgenta 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Ordonanta urgenta 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Ordonanta urgenta 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Ordonanta urgenta 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 245 din 29-mar-2019

Ordonanta urgenta 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ''Apele Române''

publicat in M.Of. 249 din 01-apr-2019

Ordonanta urgenta 22/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Loteria Română'' - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Ordonanta urgenta 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 275 din 10-apr-2019

Ordonanta urgenta 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 274 din 10-apr-2019

Ordonanta urgenta 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019

Ordonanta urgenta 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordonanta urgenta 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019