Rasfoire documente

Ordonanta 7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 667 din 09-aug-2019

Ordonanta 8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 667 din 09-aug-2019

Ordonanta 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 668 din 09-aug-2019

Ordonanta 24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordonanta 25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordonanta 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordonanta 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Ordonanta 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 79 din 31-ian-2019

Ordonanta 3/2019 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Ordonanta 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 676 din 14-aug-2019

Ordonanta 13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 676 din 14-aug-2019

Ordonanta 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Ordonanta 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 544 din 03-iul-2019

Ordonanta 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordonanta 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Ordonanta 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

publicat in M.Of. 708 din 28-aug-2019

Ordonanta 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 633 din 30-iul-2019

Ordonanta 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordonanta 27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

publicat in M.Of. 717 din 30-aug-2019

Ordonanta 14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Ordonanta 23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Ordonanta 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013

publicat in M.Of. 708 din 28-aug-2019

Ordonanta 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 648 din 05-aug-2019

Ordonanta 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

publicat in M.Of. 693 din 22-aug-2019