Rasfoire documente

Hotarirea 9/2018 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019

publicat in M.Of. 7 din 03-ian-2019

Hotarirea 1002/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Hotarirea 1004/2018 privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

publicat in M.Of. 7 din 03-ian-2019

Hotarirea 1011/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Hotarirea 1015/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1028/2018 privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Hotarirea 44/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 993/2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2019

Hotarirea 1009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)''

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 1010/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila''

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 1012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Hotarirea 1033/2018 privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 1034/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 1016/2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Hotarirea 1018/2018 privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1021/2018 privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1041/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1042/2018 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Grigore Sturza'' al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1043/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 6/2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Hotarirea 7/2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Hotarirea 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dunărea'' al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1044/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Hotarirea 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Hotarirea 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Hotarirea 1040/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Hotarirea 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2019

Hotarirea 1/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Hotarirea 4/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Hotarirea 5/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Hotarirea 100/2018 privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Hotarirea 1046/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Hotarirea 7/2019 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Grigore T. Popa'' Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în scopul implementării proiectului ''Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E''

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Hotarirea 971/2018 privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019