Rasfoire documente

Hotarirea 1028/2018 privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Hotarirea 1004/2018 privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

publicat in M.Of. 7 din 03-ian-2019

Hotarirea 1002/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Hotarirea 1011/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1015/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Hotarirea 1033/2018 privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 1034/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 44/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 1012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Hotarirea 1009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)''

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 1010/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila''

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Hotarirea 1018/2018 privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1021/2018 privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1042/2018 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Grigore Sturza'' al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1043/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1016/2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Hotarirea 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1044/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Hotarirea 1037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dunărea'' al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1040/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Hotarirea 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Hotarirea 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Hotarirea 1046/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Hotarirea 1/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Hotarirea 4/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Hotarirea 5/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Hotarirea 100/2018 privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Hotarirea 7/2019 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Grigore T. Popa'' Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în scopul implementării proiectului ''Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E''

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Hotarirea 9/2018 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019

publicat in M.Of. 7 din 03-ian-2019

Hotarirea 1020/2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, ''emitent de ID'', în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Hotarirea 971/2018 privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019

Hotarire din 2018 în Cauza Ovidiu Cristian Stoica împotriva României

publicat in M.Of. 42 din 16-ian-2019

Hotarirea 8/2019 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Muzical ''Ambasadorii'' şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2019

Hotarirea 993/2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2019

Hotarirea 6/2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării

publicat in M.Of. 45 din 17-ian-2019

Hotarirea 2/2019 privind comasarea, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2019

Hotarirea 1014/2018 privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 52 din 21-ian-2019

Hotarirea 17/2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE'', aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Hotarirea 12/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Botoşani, Cluj, Constanţa, Tulcea, Iaşi, Olt, Mehedinţi, Dolj, Timiş, Argeş, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Hotarirea 13/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Alba şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Hotarirea 10/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Taratukhin Andrey

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Hotarirea 11/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Valchar Radim

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Hotarirea 14/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2019

Hotarirea 15/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2019

Hotarirea 1041/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 428/2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Hotarirea 20/2019 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Hotarirea 3/2019 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a împuterniciţilor, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

publicat in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Hotarirea 21/2019 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 67 din 28-ian-2019

Hotarirea 19/2019 privind aprobarea desfăşurării activităţilor aferente organizării la Bucureşti, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, a reuniunii membrilor Consiliului Supraveghetorilor - EIOPA - Strategy Day şi a reuniunii Consiliului Supraveghetorilor ESMA, precum şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activităţi

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 22/2019 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 23/2019 pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Hotarirea 18/2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2019

Hotarirea 31/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2019

Hotarirea 28/2019 privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Hotarirea 33/2019 privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2019

Hotarirea 26/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 74 din 30-ian-2019

Hotarirea 27/2019 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt. Puică Nicolae'' al Judeţului Argeş

publicat in M.Of. 74 din 30-ian-2019

Hotarirea 18/2019 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Hotarirea 25/2019 privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Hotarirea 37/2019 privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Hotarirea 24/2019 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica'' - S.A. - Sucursala ''Fabrica de Combustibil Nuclear'' Piteşti

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Hotarirea 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Hotarirea 1/2019 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 88 din 04-feb-2019

Hotarirea 1/2019 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 88 din 04-feb-2019

Hotarirea 29/2019 privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 41/2019 privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 42/2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 43/2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 44/2019 privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 46/2019 privind aprobarea stemei comunei Târnava, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 47/2019 privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 48/2019 privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 90 din 05-feb-2019

Hotarirea 49/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 92 din 05-feb-2019

Hotarirea 36/2019 pentru modificarea art. 3 lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 94 din 06-feb-2019

Hotarirea 2/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 39/2019 pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 40/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră''

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019

Hotarirea 3/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 99 din 08-feb-2019

Hotarirea 2/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 99 din 08-feb-2019

Hotarirea 3/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE - COM (2018) 703

publicat in M.Of. 99 din 08-feb-2019

Hotarirea 50/2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 99 din 08-feb-2019

Hotarirea 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2019

Hotarirea 52/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2019

Hotarirea 53/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2019

Hotarirea 54/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Hotarirea 57/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii''

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2019

Hotarirea 63/2019 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

publicat in M.Of. 114 din 13-feb-2019

Hotarirea 56/2019 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Hotarirea 60/2019 privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Hotarirea 4/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2019

Hotarirea 62/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2019

Hotarirea 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Hotarirea 4/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Hotarirea 58/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019

Hotarirea 59/2019 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv ''Viitorul'' Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019

Hotarirea 64/2019 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019