Rasfoire documente

Decizia 220/2019 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 421 din 29-mai-2019

Decizia 874/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2019

Decizia 93/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 174/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea, director general al Direcţiei Generale de Management al Resurselor din cadrul Institutului Naţional de Statistică, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 487/2019 privind numirea domnului Virgil Guran în funcţia de consilier de stat pentru ordine publică şi siguranţa cetăţeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 982 din 05-dec-2019

Decizia 407/2019 pentru modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 372 din 14-mai-2019

Decizia 704/2018 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Decizia 23/2018 [A] privind recursul în interesul legii vizând aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, raportat la art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2019

Decizia 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 707 din 28-aug-2019

Decizia 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

publicat in M.Of. 953 din 28-noi-2019

Decizia 21/2019 [A] referitoare la recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Decizia 317/2019 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 605 din 23-iul-2019

Decizia 8/2019 [A] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr. 169/2017

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Decizia 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 835 din 15-oct-2019

Decizia 216/2019 privind numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 729 din 05-sep-2019

Decizia 25/2018 [A] privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (Hotărârea Guvernului nr. 679/2003) şi ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 272/2004), respectiv dacă aceste dispoziţii legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, în sensul art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii)

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Decizia 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 434/2019 pentru revocarea doamnei Gheorghiţa-Daniela Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 934 din 20-noi-2019

Decizia 238/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Decizia 1362/2019 privind condiţiile tehnice referitoare la utilizarea reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice şi conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Decizia 1555/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MB EUROPA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 1554/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INFO ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 560/2019 privind numirea doamnei Emilia Gane în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 559/2019 privind numirea domnului Ion Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 558/2019 pentru eliberarea domnului Dorin Corcheş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 557/2019 privind numirea domnului Gheorghe Sorescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Decizia 556/2019 privind eliberarea domnului Mihai-Cătălin Necula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Decizia 555/2019 privind numirea domnului Claudiu Constantin Năstasă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 554/2019 privind eliberarea doamnei Violeta Tudorie din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 553/2019 privind eliberarea domnului Laurenţiu Chirvăsuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 552/2019 privind eliberarea domnului Marian Vasiliev din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 551/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Remus-Adrian Borza

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 550/2019 privind numirea doamnei Maria-Gabriela Horga în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 549/2019 privind numirea domnului Petrică Lucian Rusu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 548/2019 privind numirea domnului Gheorghe-Adrian Miuţescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 547/2019 privind eliberarea domnului Florian Daniel Geantă din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Decizia 543/2019 pentru numirea domnului George Scarlat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decizia 542/2019 privind numirea domnului Valentin-Constantin Bretfelean în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decizia 652/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. a) şi ale art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decizia 539/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (5^5) coroborat cu art. 1 alin. (5^7) şi (5^9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Decizia 635/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. f) teza finală şi alin. (4) lit. a), art. 282 alin. (4) lit. a), art. 305 alin. (1) teza finală şi alin. (3), art. 342, art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (2) şi (5) şi ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1030 din 21-dec-2019

Decizia 535/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1026 din 20-dec-2019

Decizia 541/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş-Ionuţ Bănescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1027 din 20-dec-2019

Decizia 540/2019 pentru numirea domnului Liviu Brătescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 1027 din 20-dec-2019

Decizia 636/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 289 din Codul penal, precum şi ale art. 285 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1027 din 20-dec-2019

Decizia 632/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 1025 din 20-dec-2019

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

publicat in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Decizia 771/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 718 din Codul de procedură civilă şi ale art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Decizia 129/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 721 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 407 din 24-mai-2019

Decizia 17/2019 [R] privind interpretarea art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi a art. 1.155 alin. (2) din Codul civil cu privire la posibilitatea încuviinţării executării silite asupra bunurilor moştenirii împotriva succesibililor acceptanţi, câtă vreme nu s-a emis certificat de moştenitor

publicat in M.Of. 399 din 22-mai-2019

Decizia 153/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 390 din 20-mai-2019

Decizia 118/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 alin. (2) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 131/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (4) şi art. 163 alin. (3) şi (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma ''indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal'', cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 366 din 10-mai-2019

Decizia 151/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 338 din 03-mai-2019

Decizia 98/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

publicat in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Decizia 82/2018 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se interpretează şi se aplică dispoziţiile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că: «Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%», în corelare cu dispoziţiile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată?''

publicat in M.Of. 130 din 19-feb-2019

Decizia 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi de control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Farmaciştilor din România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum şi de aprobare a Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Decizia 546/2019 pentru eliberarea doamnei Claudiţa Selavărdeanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 545/2019 pentru numirea domnului Ion Munteanu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 544/2019 pentru revocarea domnului Cătălin Ţibuleac din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 11/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 decembrie 2019-6 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decizia 27/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru mandatul 2020-2023

publicat in M.Of. 1042 din 24-dec-2019

Decizia 26/2CN/2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea membrilor biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru mandatul 2020-2023

publicat in M.Of. 1042 din 24-dec-2019

Decizia 539/2019 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

publicat in M.Of. 1024 din 19-dec-2019

Decizia 538/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1024 din 19-dec-2019

Decizia 537/2019 privind numirea doamnei Valentina Veronica Mitran Piticu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 1024 din 19-dec-2019

Decizia 536/2019 privind numirea domnului Puiu Nicolae Fesan în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 1024 din 19-dec-2019

Decizia 630/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1024 din 19-dec-2019

Decizia 54/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Decizia 561/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) şi alin. (7), precum şi ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 1022 din 19-dec-2019

Decizia 531/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 1018 din 18-dec-2019

Decizia 530/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Elena Chiorean a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 1018 din 18-dec-2019

Decizia 535/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Raluca Ecaterina Alexandru din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 534/2019 privind numirea domnului Ovidiu Burduşa în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 533/2019 privind eliberarea domnului Ovidiu Marcel Sîrbu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 532/2019 privind eliberarea domnului Octavian Ilişoi din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 631/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 din Codul penal

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 590/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 1019 din 18-dec-2019

Decizia 432/2019 privind exercitarea conducerii activităţii curente a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 931 din 19-noi-2019

Decizia 529/2019 pentru numirea domnului Romică-Andrei Baciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1017 din 18-dec-2019

Decizia 528/2019 pentru numirea domnului Vasile Lucian Pintea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1017 din 18-dec-2019

Decizia 527/2019 pentru numirea doamnei Daniela Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1017 din 18-dec-2019

Decizia 526/2019 pentru numirea domnului Ştefan Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1016 din 17-dec-2019

Decizia 525/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stelian Caramitru din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1016 din 17-dec-2019

Decizia 650/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Decizia 524/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 523/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina-Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 522/2019 pentru numirea domnului Eduardt Cozminschi în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 521/2019 pentru numirea doamnei Mariana Cotoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 520/2019 privind numirea domnului Claudiu Daniel Catana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 519/2019 pentru numirea domnului Ovidiu Şandor în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 518/2019 privind numirea domnului Aurel Simion în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 517/2019 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 648/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 640/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1), ale art. 93 alin. (5) şi ale art. 297 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 157 alin. (4) din Codul penal

publicat in M.Of. 1036 din 24-dec-2019

Decizia 540/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2), (6) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Decizia 647/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1014 din 17-dec-2019

Decizia 643/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1013 din 17-dec-2019

Decizia 562/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1013 din 17-dec-2019