Rasfoire documente

Decizia 217/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) şi art. 298 din Codul penal, ale art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017, în ansamblul său, ale Legii nr. 8/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi ale Legii nr. 9/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 739 din 10-sep-2019

Decizia 66/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Decizia 221/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 737 din 09-sep-2019

Decizia 220/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Guşatu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 737 din 09-sep-2019

Decizia 219/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 737 din 09-sep-2019

Decizia 218/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Huzău din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 737 din 09-sep-2019

Decizia 217/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 737 din 09-sep-2019

Decizia 516/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate

publicat in M.Of. 735 din 09-sep-2019

Decizia 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 732 din 06-sep-2019

Decizia 1102/2019 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 733 din 06-sep-2019

Decizia 423/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 747 din 13-sep-2019

Decizia 232/2019 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 231/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Ionel din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 230/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Vlad Chiotan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 229/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iulian Octavian Stana din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 228/2019 pentru eliberarea domnului Cezar Caleap din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 227/2019 privind eliberarea domnului Silviu-Dănuţi Măcuţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 226/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ionel Muscalu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 225/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Eleodor-Mihai Mandreş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 224/2019 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Decizia 223/2019 privind aprobarea componenţei comisiei de control în vederea desfăşurării activităţilor de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene din cadrul Ministerului Economiei şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 744 din 12-sep-2019

Decizia 36/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

publicat in M.Of. 742 din 11-sep-2019

Decizia 222/2019 pentru numirea domnului Radu-Mihai Cristescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 742 din 11-sep-2019

Decizia 255/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi ale art. 80 alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 742 din 11-sep-2019

Decizia 216/2019 privind numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 729 din 05-sep-2019

Decizia 214/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

publicat in M.Of. 435 din 03-iun-2019

Decizia 215/2019 privind eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Decizia 81/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remuneraţiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Decizia 214/2019 privind încetarea calităţii domnului Alexandru Ion Coita de consilier onorific al prim-ministrului

publicat in M.Of. 725 din 03-sep-2019

Decizia 10/2019 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Decizia 365/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163'' cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi şi alin. (6) coroborate cu sintagma ''indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal'' cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 710 din 29-aug-2019

Decizia 6/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 710 din 29-aug-2019

Decizia 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 707 din 28-aug-2019

Decizia 213/2019 privind reluarea activităţii domnului Ion Cristinel Rujan în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 704 din 27-aug-2019

Decizia 212/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu

publicat in M.Of. 704 din 27-aug-2019

Decizia 41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 209/2019 pentru numirea domnului Ciprian-Adrian Florescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Decizia 208/2019 pentru numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 207/2019 privind numirea domnului Liviu Vasilescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 206/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Mădălina Popovici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 205/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Mocanu din funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 691 din 21-aug-2019

Decizia 18/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 685 din 20-aug-2019

Decizia 299/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 3^1 lit. c) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Decizia 298/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Decizia 1000/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AB BROKER - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Decizia 374/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 538 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Decizia 338/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2), art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 683 din 19-aug-2019

Decizia 327/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 671 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Decizia 492/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate

publicat in M.Of. 676 din 14-aug-2019

Decizia 328/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 676 din 14-aug-2019

Decizia 204/2019 privind numirea domnului Gabriel Costache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 336/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 716 din 30-aug-2019

Decizia 203/2019 privind numirea domnului Florentin Robescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 202/2019 pentru eliberarea domnului Mihai Valeriu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 201/2019 pentru eliberarea domnului Adrian Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 324/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) şi (5) şi art. 787 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 291/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 290/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 58/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 57/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 56/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 200/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 199/2019 privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 198/2019 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 197/2019 pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 196/2019 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 292/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 361/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Decizia 296/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Decizia 330/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 666 din 09-aug-2019

Decizia 329/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 666 din 09-aug-2019

Decizia 378/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu referire la art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 663 din 09-aug-2019

Decizia 326/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 663 din 09-aug-2019

Decizia 310/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 lit. a) teza finală, art. 11 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1) şi art. 38 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 663 din 09-aug-2019

Decizia 303/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 664 din 09-aug-2019

Decizia 15/2CN/2019 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 235/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 190/2019 privind numirea domnului Horia-Miron Constantinescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 189/2019 privind eliberarea domnului Marius Pîrvu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 188/2019 pentru numirea domnului Cătălin-Marian Tutilescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 187/2019 pentru eliberarea domnului Mergeani Nicea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 309/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 308/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 307/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. 40 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 236/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) teza finală din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 971/2019 privind sancţionarea Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 957/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MAKLER - SIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 13/2CN/2019 privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 228/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din aceasta

publicat in M.Of. 660 din 08-aug-2019

Decizia 16/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 660 din 08-aug-2019

Decizia 14/2CN/2019 privind cazurile de suspendare şi de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Decizia 185/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dinu-Octavian Nicolescu, director al Direcţiei economico-financiare în cadrul Ministerului Mediului, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de AdministrareFiscală

publicat in M.Of. 658 din 07-aug-2019

Decizia 187/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 658 din 07-aug-2019

Decizia 89/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 658 din 07-aug-2019

Decizia 295/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decizia 17/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi ale art. 154 alin. (4) şi art. 163 alin. (3) şi (6) din Codul de procedură civilă - coroborate cu sintagma ''indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal'' cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decizia 264/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 656 din 07-aug-2019

Decizia 302/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. 8 lit. e) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 655 din 07-aug-2019

Decizia 20/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019