Rasfoire documente

Decizia 737/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 12 alin. (1)-(5), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1)-(5) şi art. 16 din aceasta

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2019

Decizia 2/2019 privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Decizia 1/2019 privind eliberarea domnului Ionuţ Mişa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Decizia 557/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 558/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 674/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Decizia 466/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Decizia 605/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 15 din 07-ian-2019

Decizia 3/2019 privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coţa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Decizia 32/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Decizia 663/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Decizia 547/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Decizia 4/2019 privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2019

Decizia 550/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Decizia 677/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2), art. 336 alin. (2) şi art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Decizia 553/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Decizia 74/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind emiterea autorizaţiei de construire

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Decizia 755/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Decizia 1591/2018 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Decizia 576/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4^1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Decizia 1/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Decizia 602/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Decizia 600/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 lit. l) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decizia 518/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 38 din 15-ian-2019

Decizia 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2019

Decizia 375/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2019

Decizia 665/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 338 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Decizia 658/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 45 din 17-ian-2019

Decizia 775/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 45 din 17-ian-2019

Decizia 524/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 543/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 5/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Graziela Elena Vâjială din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 6/2019 privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 7/2019 privind exercitarea de către domnul Andrei Stănişoară, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 8/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 24/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2019

Decizia 22/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Decizia 659/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2019

Decizia 9/2019 privind numirea domnului Pavel-Cristian Balaj în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2019

Decizia 668/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 6, art. 7, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (5), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1), (3) şi alin. (4) lit. a), b), c), d) şi g), art. 71 alin. (6), art. 72 alin. (5), art. 78, art. 79, art. 83, art. 86, art. 87 alin. (1) lit. a) şi b), art. 90, art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (5) şi (6), art. 96 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi art. 97 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2019

Decizia 684/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (3), (4), (6)-(11), (13) şi (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2019

Decizia 655/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la această lege

publicat in M.Of. 52 din 21-ian-2019

Decizia 280/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Decizia 541/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Decizia 542/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Decizia 1/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Milcov, judeţul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Sibarex - S.A.

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Decizia 661/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Decizia 662/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, şi ale art. 10 din aceasta, în special

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Decizia 706/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblu, precum şi ale art. 39 din aceasta, în special

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Decizia 85/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013)

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Decizia 763/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2019

Decizia 506/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Decizia 508/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Decizia 58/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 61 din 23-ian-2019

Decizia 606/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 5 raportat la art. 460 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2019

Decizia 57/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Decizia 516/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 61 din 23-ian-2019

Decizia 708/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 60 din 23-ian-2019

Decizia 509/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 480 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2019

Decizia 520/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2019

Decizia 526/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 partea introductivă teza a treia şi ale art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2019

Decizia 594/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2019

Decizia 667/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 459 alin. (3) lit. e) din Codul de procedură penală, precum şi a prevederilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 8 şi art. 102 pct. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2019

Decizia 669/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2019

Decizia 2/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.514/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Şuşiţa, judeţul Vrancea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea ''Sibarex'' - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2019

Decizia 525/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Decizia 527/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 326 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Decizia 544/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Decizia 575/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Decizia 10/2019 privind numirea doamnei Adriana Cotei în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Decizia 302/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Decizia 564/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Decizia 578/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Decizia 653/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 67 din 28-ian-2019

Decizia 654/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 67 din 28-ian-2019

Decizia 629/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 68 din 28-ian-2019

Decizia 642/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 918 alin. (1), art. 921 alin. (1) şi art. 922 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Decizia 660/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 70 din 29-ian-2019

Decizia 647/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2019

Decizia 727/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2019

Decizia 657/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Decizia 670/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 71 din 29-ian-2019

Decizia 631/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment'' din art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019

Decizia 18/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''dacă acţiunea unică de transport, respectiv deţinerea fără drept pentru consum a drogurilor de risc sau de mare risc pe teritoriul altui stat şi, ulterior, pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în concurs formal de infracţiuni sau constituie infracţiunea unică prevăzută de art. 4 din aceeaşi lege''

publicat in M.Of. 73 din 30-ian-2019

Decizia 68/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1998

publicat in M.Of. 72 din 30-ian-2019

Decizia 604/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 74 din 30-ian-2019

Decizia 765/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46, art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 34 şi 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 75 din 30-ian-2019

Decizia 155/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

publicat in M.Of. 75 din 30-ian-2019

Decizia 671/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la sintagma ''la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile''

publicat in M.Of. 79 din 31-ian-2019

Decizia 702/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. b) şi art. 10 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 79 din 31-ian-2019

Decizia 2/2019 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 1/2019 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 5/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Tăbârţa-Floreşti, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 80 din 31-ian-2019

Decizia 704/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din aceasta

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 11/2019 privind eliberarea domnului Mihei Bogdan Lari din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 12/2019 privind numirea domnului Ştefan-Cosmin Doliş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Decizia 503/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Decizia 615/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 29 alin. (1) şi alin. (1^1) şi art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2019

Decizia 13/2019 privind numirea doamnei Teodora Gabriela Gheniu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Decizia 15/2019 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019