Rasfoire documente

Decizia 830/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 403 din 23-mai-2019

Decizia 16/2019 privind interpretarea art. 226 alin. (1), (3) şi 10 din Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 402 din 22-mai-2019

Decizia 93/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 402 din 22-mai-2019

Decizia 5/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 401 din 22-mai-2019

Decizia 17/2019 [R] privind interpretarea art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi a art. 1.155 alin. (2) din Codul civil cu privire la posibilitatea încuviinţării executării silite asupra bunurilor moştenirii împotriva succesibililor acceptanţi, câtă vreme nu s-a emis certificat de moştenitor

publicat in M.Of. 399 din 22-mai-2019

Decizia 148/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 399 din 22-mai-2019

Decizia 133/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 399 din 22-mai-2019

Decizia 68/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 482 lit. g) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 399 din 22-mai-2019

Decizia 180/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 398 din 21-mai-2019

Decizia 3/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Decizia 641/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 397 din 21-mai-2019

Decizia 165/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 395 din 21-mai-2019

Decizia 14/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

publicat in M.Of. 396 din 21-mai-2019

Decizia 167/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 396 din 21-mai-2019

Decizia 857/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1), (3) şi (4), art. 25 alin. (1) lit. c) şi d), art. 26, art. 27 lit. b), art. 30 alin. (1), art. 46, art. 49 şi art. 50 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019

Decizia 86/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (2) şi ale art. 362 alin. (3) şi alin. (4) coroborate cu cele ale alin. (7) şi alin. (8) ale aceluiaşi articol din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 392 din 20-mai-2019

Decizia 179/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 390 din 20-mai-2019

Decizia 153/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 390 din 20-mai-2019

Decizia 168/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 391 din 20-mai-2019

Decizia 141/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decizia 798/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decizia 396/2019 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 118/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 alin. (2) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 67/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 587 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 97 alin. (1), (2), (3), (6), (10), (11) şi (13) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 66/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 372 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 388 din 17-mai-2019

Decizia 6/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă acţiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acţionarea sistemelor de autopropulsie.''

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 93/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 92/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 40/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 743/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 386 din 16-mai-2019

Decizia 181/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 465 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 384 din 16-mai-2019

Decizia 155/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 384 din 16-mai-2019

Decizia 622/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 384 din 16-mai-2019

Decizia 62/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 379 din 15-mai-2019

Decizia 61/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 379 din 15-mai-2019

Decizia 42/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 379 din 15-mai-2019

Decizia 140/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 377 din 14-mai-2019

Decizia 138/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), a sintagmei ''cu valabilitate permanentă'' cuprinsă în art. 52 cu referire la lit. a) şi ale art. 63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 375 din 14-mai-2019

Decizia 407/2019 pentru modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 372 din 14-mai-2019

Decizia 91/2019 pentru numirea domnului Daniel Savu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 372 din 14-mai-2019

Decizia 90/2019 privind eliberarea doamnei Maria-Manuela Catrina din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 372 din 14-mai-2019

Decizia 89/2019 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Mihai Nicolae Ucă

publicat in M.Of. 372 din 14-mai-2019

Decizia 88/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Constantin Costea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 371 din 13-mai-2019

Decizia 680/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''şi contul bancar'' din cuprinsul art. 194 lit. a), precum şi a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 371 din 13-mai-2019

Decizia 29/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.241/2001 pentru exploatarea resurselor de bentonită în perimetrul Valea Chioarului, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BENTONITA - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2002

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Decizia 130/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 712 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Decizia 71/2019 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 616/2019 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 368 din 13-mai-2019

Decizia 7/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul penal

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Decizia 131/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (4) şi art. 163 alin. (3) şi (6) din Codul de procedură civilă coroborate cu sintagma ''indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal'', cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 366 din 10-mai-2019

Decizia 41/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Decizia 623/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Decizia 28/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 6.382/2005 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Valea Dosului, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''ECA 2000'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 178/2008

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 27/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 5.730/2004 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Brătuleasa, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''ECA 2000'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2008

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 142/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 873/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 547/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GENERAL INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Decizia 8/2019 [R] privind interpretarea art. 191 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 355 din 08-mai-2019

Decizia 688/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 355 din 08-mai-2019

Decizia 687/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 355 din 08-mai-2019

Decizia 73/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Decizia 585/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 29 iunie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi ale art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Decizia 70/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 47/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 352 din 07-mai-2019

Decizia 51/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit. a) şi art. 109 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 353 din 07-mai-2019

Decizia 870/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 şi ale art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 349 din 07-mai-2019

Decizia 784/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi a dispoziţiilor art. 25, art. 28 alin. (1)-(3), art. 29 alin. (3), art. 30 şi art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 349 din 07-mai-2019

Decizia 182/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 351 din 07-mai-2019

Decizia 621/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea petrolului nr. 38/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 29 iunie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi ale art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 351 din 07-mai-2019

Decizia 53/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Decizia 52/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 314 şi art. 315 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Decizia 8/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Decizia 39/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 35/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 din Codul penal din 1969 şi art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 783/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi i), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 60 alin. (1), art. 77, art. 108, art. 109 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 345 din 06-mai-2019

Decizia 608/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. I şi art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, în ansamblul său

publicat in M.Of. 344 din 06-mai-2019

Decizia 154/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47-50 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 382 din 15-mai-2019

Decizia 5/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 155 alin. (1) din Codul penal, respectiv întreruperea termenului de prescripţie

publicat in M.Of. 381 din 15-mai-2019

Decizia 598/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 346 din 06-mai-2019

Decizia 7/2019 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat

publicat in M.Of. 343 din 06-mai-2019

Decizia 90/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 343 din 06-mai-2019

Decizia 9/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 341 din 03-mai-2019

Decizia 45/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 339 din 03-mai-2019

Decizia 85/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu-Lucian Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Decizia 866/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Decizia 56/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 şi art. 340 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decizia 853/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decizia 105/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 326 din 25-apr-2019

Decizia 102/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969 şi art. 297 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 326 din 25-apr-2019

Decizia 85/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (6) şi (7), art. 19 alin. (1), art. 35 alin. (1) şi art. 186 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 326 din 25-apr-2019

Decizia 871/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''conflicte de muncă şi asigurări sociale'' cuprinsă în teza întâi, precum şi teza a doua a art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 326 din 25-apr-2019

Decizia 69/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Decizia 678/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 şi alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Decizia 84/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bogdan-Cristian Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2019

Decizia 83/2019 privind numirea domnului Constantin Jenică Bucur în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2019

Decizia 82/2019 privind eliberarea doamnei Carmen Elian din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2019

Decizia 692/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2019

Decizia 50/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 321 din 24-apr-2019

Decizia 48/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (15) şi (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 321 din 24-apr-2019

Decizia 43/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 pct. 4-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 321 din 24-apr-2019