Rasfoire documente

Decizia 45/2019 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 934 din 20-noi-2019

Decizia 434/2019 pentru revocarea doamnei Gheorghiţa-Daniela Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 934 din 20-noi-2019

Decizia 433/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 934 din 20-noi-2019

Decizia 500/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36, 38, 39 şi art. 41 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 932 din 20-noi-2019

Decizia 432/2019 privind exercitarea conducerii activităţii curente a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 931 din 19-noi-2019

Decizia 499/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 931 din 19-noi-2019

Decizia 487/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din Codul de procedură penală şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 931 din 19-noi-2019

Decizia 431/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 929 din 19-noi-2019

Decizia 430/2019 pentru desemnarea domnului Ionel Dancă, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, în calitate de coordonator naţional al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

publicat in M.Of. 929 din 19-noi-2019

Decizia 429/2019 pentru eliberarea domnului Laurenţiu-Florian Coca din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 929 din 19-noi-2019

Decizia 660/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) ultima teză şi ale art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 929 din 19-noi-2019

Decizia 619/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 929 din 19-noi-2019

Decizia 657/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''pe bază de abonament'', cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 882 din 01-noi-2019

Decizia 428/2019 privind numirea doamnei Adela Cojan în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 928 din 18-noi-2019

Decizia 427/2019 privind eliberarea domnului Vasile Ciurchea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 928 din 18-noi-2019

Decizia 454/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 928 din 18-noi-2019

Decizia 582/2019 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de desfăşurare a lucrărilor Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 930 din 19-noi-2019

Decizia 453/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 930 din 19-noi-2019

Decizia 426/2019 privind numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 425/2019 pentru numirea domnului Nicolae Cristian Stănică în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 424/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 423/2019 pentru desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalul Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cauzele în care se împlinesc termene procedurale în lunile noiembrie-decembrie 2019

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 422/2019 privind eliberarea domnului Costin-Radu Canţăr, la cerere, din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 421/2019 privind numirea domnului Theodor-Cosmin Onisii în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 298/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 475/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, ale art. 3 alin. (1) şi (2), ale art. 5 alin. (3)-(7) şi ale art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decizia 339/2019 pentru eliberarea domnului Alexandru Pugna din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 338/2019 pentru eliberarea doamnei Gabriela Mihaela Voicilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 337/2019 pentru eliberarea doamnei Paula-Marinela Pîrvănescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 336/2019 pentru eliberarea domnului Sorin-Valeriu Naş din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 335/2019 privind eliberarea domnului Eugen Constantin Uricec din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 334/2019 privind eliberarea domnului Ion Cîmpeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 333/2019 pentru eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 332/2019 pentru eliberarea domnului Cristian-Vasile Grasu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 331/2019 pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădăţan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 330/2019 privind eliberarea domnului Florin Horaţiu Iura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 329/2019 privind eliberarea doamnei Elena-Oana Iacob din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 328/2019 privind eliberarea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 327/2019 pentru eliberarea domnului Alexandru-Valentin Tachianu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 326/2019 pentru eliberarea domnului Radu-Mihai Cristescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 325/2019 pentru eliberarea domnului Daniel-Eugeniu Crunţeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 324/2019 pentru eliberarea domnului Dumitru Daniel Botănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 323/2019 pentru eliberarea domnului Bogdan-Cezar Alexandru din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 322/2019 pentru eliberarea domnului Petru Andea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 321/2019 pentru eliberarea domnului Ioan Ştefan Groza din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 320/2019 privind eliberarea doamnei Adriana Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 319/2019 privind eliberarea domnului Constantin-Dan Deleanu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 318/2019 privind eliberarea domnului Daniel-Constantin Coroamă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 905 din 08-noi-2019

Decizia 365/2019 pentru eliberarea domnului Remus Munteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 364/2019 pentru eliberarea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 363/2019 pentru eliberarea domnului Cosmin Răzvan Butuza din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 362/2019 pentru eliberarea domnului Călin Cristian Forţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 361/2019 pentru eliberarea domnului Dragoş-Virgil Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 360/2019 pentru eliberarea domnului Ionel Minea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 359/2019 pentru eliberarea domnului Marius Humelnicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 358/2019 pentru eliberarea doamnei Mihaela Virginia Toader din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 357/2019 pentru eliberarea domnului Andrei Petrişor Maioreanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 356/2019 pentru eliberarea doamnei Ştefania Bârlibescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 355/2019 pentru eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 354/2019 pentru eliberarea domnului Victor Alexeev din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 353/2019 pentru eliberarea doamnei Debelka Boglarka Lilla din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 352/2019 pentru eliberarea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 351/2019 pentru eliberarea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 350/2019 pentru eliberarea domnului Alexandru-Victor Micula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 349/2019 pentru eliberarea doamnei Melania-Gabriela Ciot din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 348/2019 pentru eliberarea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 347/2019 pentru eliberarea domnului Bogdan Constantin Andronic din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 346/2019 pentru eliberarea domnului Constantin Ivan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 593/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 906 din 08-noi-2019

Decizia 317/2019 privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 316/2019 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 305/2019 pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 301/2019 pentru eliberarea doamnei Elena Solomonesc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 300/2019 pentru eliberarea doamnei Ioana Ciupe-Gudiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 299/2019 pentru eliberarea domnului Teiu Păunescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 291/2019 pentru eliberarea doamnei Maria Gabriela Zoană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 903 din 08-noi-2019

Decizia 366/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 904 din 08-noi-2019

Decizia 410/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 904 din 08-noi-2019

Decizia 38/2019 [R] privind interpretarea care trebuie să se dea noţiunilor de «valoare estimată a contractului», respectiv «valoare stabilită a contractului», în sensul dispoziţiilor art. 611 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Decizia 474/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Decizia 340/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Decizia 315/2019 privind eliberarea domnului Mihai Dan Chirică, la cerere, din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 314/2019 pentru eliberarea domnului Daniel Savu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 313/2019 pentru eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 312/2019 pentru eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 311/2019 pentru eliberarea domnului Ioan Cristian Şologon din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 310/2019 pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 309/2019 pentru eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 308/2019 pentru eliberarea domnului Grigore Gîrjoabă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 307/2019 pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 306/2019 pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 304/2019 privind eliberarea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici, la cerere, din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 303/2019 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 302/2019 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 297/2019 privind eliberarea domnului Radu Gheorghe Antohe, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 296/2019 privind eliberarea doamnei Oana Gianina Bulai, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 295/2019 privind eliberarea domnului Ioan Mihalcea, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 294/2019 pentru eliberarea domnului Andrei-Marius Diamescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 293/2019 pentru eliberarea domnului Marius Adrian Madar, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019

Decizia 292/2019 pentru numirea doamnei Lidia Barac în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 901 din 07-noi-2019