Rasfoire documente

Decizia 600/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 lit. l) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Decizia 602/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Decizia 1/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Decizia 576/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4^1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Decizia 1591/2018 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Decizia 755/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Decizia 874/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2019

Decizia 74/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind emiterea autorizaţiei de construire

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Decizia 553/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Decizia 677/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2), art. 336 alin. (2) şi art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Decizia 550/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Decizia 4/2019 privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2019

Decizia 547/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Decizia 663/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Decizia 704/2018 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Decizia 32/2018 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Decizia 3/2019 privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coţa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Decizia 605/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 15 din 07-ian-2019

Decizia 375/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2019

Decizia 558/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 557/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Decizia 2/2019 privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Decizia 1/2019 privind eliberarea domnului Ionuţ Mişa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Decizia 737/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 12 alin. (1)-(5), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1)-(5) şi art. 16 din aceasta

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2019

Decizia 466/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Decizia 674/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019