Rasfoire documente

Decizia 589/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Decizia 3/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 21 martie 2019

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Decizia 707/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 142 din 21-feb-2019

Decizia 16/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BIHARIA MINERALE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 64/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului Viorel Ştefan domnului Cristian-Gabriel Winzer

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 63/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Lucian Ioniţă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 62/2019 privind numirea domnului Mihai Alexandru Gherghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 61/2019 privind eliberarea domnului Răzvan Ştefan Rab din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 802/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''ori altor asemenea interese ale ţării'', cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, şi a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 218 din 20-mar-2019

Decizia 4/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 217 din 20-mar-2019

Decizia 76/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 217 din 20-mar-2019

Decizia 76/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

publicat in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 739/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 805/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (6^1) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 644/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 643/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 690/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 412 alin. (1) pct. 6 şi ale art. 413 alin. (1) pct. 3 şi alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 75 alin. (1) şi ale art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 210 din 18-mar-2019

Decizia 803/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 212 din 18-mar-2019

Decizia 723/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 212 din 18-mar-2019

Decizia 2/2019 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 212 din 18-mar-2019

Decizia 845/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 16 - art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 209 din 15-mar-2019

Decizia 804/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013

publicat in M.Of. 209 din 15-mar-2019

Decizia 825/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 201 din 13-mar-2019

Decizia 74/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (3) şi (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 din aceasta

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 807/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 253^1 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi art. 301 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 766/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Decizia 689/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Decizia 77/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

publicat in M.Of. 198 din 13-mar-2019

Decizia 6/2019 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.616-1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă , referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el

publicat in M.Of. 197 din 12-mar-2019

Decizia 811/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 413 din Codul de procedură civilă, ale art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, precum şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 197 din 12-mar-2019

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

publicat in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 56/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Victor Negrescu

publicat in M.Of. 196 din 12-mar-2019

Decizia 752/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 196 din 12-mar-2019

Decizia 55/2019 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 194 din 12-mar-2019

Decizia 21/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 194 din 12-mar-2019

Decizia 54/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 53/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 52/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 51/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 50/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor de către domnul Petre Neacşa

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 49/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 48/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 47/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 796/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 579/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 817/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 195 din 12-mar-2019

Decizia 758/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 teza referitoare la introducerea pct. 3^4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 195 din 12-mar-2019

Decizia 719/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 195 din 12-mar-2019

Decizia 718/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 195 din 12-mar-2019

Decizia 768/2018 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

publicat in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 23/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 6 şi 12 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Decizia 46/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul infrastructurii de transport doamnei Lia-Olguţa Vasilescu

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 45/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Elena Chiorean a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 44/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 43/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 656/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 1/2019 [A] privind recursul în interesul legii referitor la fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată

publicat in M.Of. 187 din 08-mar-2019

Decizia 761/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) şi art. 155 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Decizia 60/2019 privind exercitarea, de către domnul Alin-Iulian Voicescu, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 799/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 570/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 569/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu referire la sintagma ''servicii publice autonome de interes naţional'', precum şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 797/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 207 din 15-mar-2019

Decizia 818/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 206 din 15-mar-2019

Decizia 740/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 prin raportare la art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 206 din 15-mar-2019

Decizia 59/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 58/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crişu

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 57/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 741/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale art. 16 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 568/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 471 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 204 din 14-mar-2019

Decizia 806/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. (2) alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016

publicat in M.Of. 203 din 14-mar-2019

Decizia 767/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 202 din 14-mar-2019

Decizia 128/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 189 din 08-mar-2019

Decizia 127/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 29 alin. (2) şi art. 41 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum şi ale legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 189 din 08-mar-2019

Decizia 366/2019 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2019

Decizia 322/2019 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FATA ASIGURĂRI - S.A.

publicat in M.Of. 183 din 07-mar-2019

Decizia 735/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e) şi art. 296^3 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 183 din 07-mar-2019

Decizia 734/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 127 alin. (2^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 183 din 07-mar-2019

Decizia 720/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 183 din 07-mar-2019

Decizia 732/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (5), (6) şi (7) şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2019

Decizia 42/2019 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 754/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (3) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 795/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Decizia 753/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.829 alin. (2) din Codul civil

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Decizia 785/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi a cap. VI - Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat [art. 97-105] din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi a art. 53 şi art. 73 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Decizia 39/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 176 din 05-mar-2019

Decizia 626/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 176 din 05-mar-2019

Decizia 625/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 176 din 05-mar-2019

Decizia 624/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 176 din 05-mar-2019

Decizia 40/2019 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Nechiti Doru Marius, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 177 din 05-mar-2019

Decizia 847/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 910 alin. (3) raportate la art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 177 din 05-mar-2019

Decizia 764/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 177 din 05-mar-2019

Decizia 7/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 175 din 05-mar-2019

Decizia 756/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 175 din 05-mar-2019

Decizia 611/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 alin. (1) lit. b) şi art. 185 alin. (15) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 175 din 05-mar-2019

Decizia 588/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 175 din 05-mar-2019

Decizia 705/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Decizia 757/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2), prin raportare la art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019