Rasfoire documente

Regulament din 2017 al Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Regulamentul 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2018

Regulamentul 2/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2018

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - 2017

publicat in M.Of. 23 bis din 10-ian-2018

Regulament din 2017 de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile asociate acestora

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2018

Regulament din 2017 de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă şi riscurile asociate acestora

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Spitalului ''N.N. Săveanu'' Vidra

publicat in M.Of. 59 bis din 19-ian-2018

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Regulament din 2017 privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Regulament din 1992 al activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 110 din 05-feb-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

publicat in M.Of. 113 din 06-feb-2018

Regulamentul 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului

publicat in M.Of. 117 din 07-feb-2018

Regulament din 2018 privind implementarea programului ''Termoficare 2006-2020 căldură şi confort'', componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

publicat in M.Of. 122 din 08-feb-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 127 bis din 09-feb-2018

Regulament din 2018 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

publicat in M.Of. 137 din 13-feb-2018

Regulamentul 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

publicat in M.Of. 141 din 14-feb-2018

Regulamentul 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Regulament din 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

publicat in M.Of. 195 din 02-mar-2018

Regulament din 2018 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora

publicat in M.Of. 212 bis din 08-mar-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

publicat in M.Of. 219 din 12-mar-2018

Regulament din 2018 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Regulamentul 2/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018

Regulament din 2018 privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

publicat in M.Of. 293 din 02-apr-2018

Regulament din 2018 privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Regulamentul 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 347 din 20-apr-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

publicat in M.Of. 374 din 02-mai-2018

Regulamentul 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

publicat in M.Of. 385 din 04-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 395 din 09-mai-2018

Regulamentul 4/2018 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 436 din 23-mai-2018

Regulament din 2018 privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ''Dr. Nicolae Robănescu'' Bucureşti

publicat in M.Of. 461 din 05-iun-2018

Regulament din 2018 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 467 din 06-iun-2018

Regulament din 2018 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 467 din 06-iun-2018

Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Regulamentul 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 486 din 13-iun-2018

Regulament din 2018 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic

publicat in M.Of. 523 bis din 26-iun-2018

Regulament din 2018 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic

publicat in M.Of. 523 bis din 26-iun-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ''Ana Aslan'', Bucureşti

publicat in M.Of. 560 din 04-iul-2018

Regulamentul 7/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 576 din 09-iul-2018

Regulament din 2018 privind controlul de stat al calităţii în construcţii

publicat in M.Of. 594 din 12-iul-2018

Regulamentul 966/2018 de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

publicat in M.Of. 656 din 27-iul-2018

Regulamentul 9/2018 pentru modificarea anexei la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Regulamentul 1403/1/2018 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 704 din 13-aug-2018

Regulamentul 4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţi a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 708 din 14-aug-2018

Regulamentul 10/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţi a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 708 din 14-aug-2018

Regulamentul 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a penitenciarelor

publicat in M.Of. 715 din 17-aug-2018

Regulament din 2018 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018

Regulament din 2018 privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 812 din 21-sep-2018

Regulament din 2018 privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 812 din 21-sep-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Regulamentul 2/2018 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 816 din 24-sep-2018

Regulament din 2018 privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

publicat in M.Of. 848 din 05-oct-2018

Regulamentul 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Regulament din 2018 de atestare a producătorilor din industria mobilei

publicat in M.Of. 879 din 18-oct-2018

Regulamentul 5/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 881 din 18-oct-2018

Regulament din 2018 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

publicat in M.Of. 917 din 31-oct-2018

Regulamentul 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

publicat in M.Of. 919 din 31-oct-2018

Regulament din 2018 privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional

publicat in M.Of. 934 din 06-noi-2018

Regulamentul 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 950 din 09-noi-2018

Regulament din 2018 de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi

publicat in M.Of. 955 din 13-noi-2018

Regulament din 2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 983 din 20-noi-2018

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 992 din 23-noi-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Regulament din 2018 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Regulament din 2018 muzicilor militare din Armata României

publicat in M.Of. 1034 din 05-dec-2018

Regulament din 2018 privind procedurile de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european si de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Regulamentul 13/2018 privind locurile de tranzacţionare

publicat in M.Of. 1040 din 07-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 1044 din 10-dec-2018

Regulament din 2018 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 1047 din 10-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Regulamentul 3/2018 privind selectarea instituţiilor de credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare să efectueze plăţi de compensaţii către deponenţii garantaţi

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Regulament din 2018 de aplicare a Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

publicat in M.Of. 1069 din 18-dec-2018

Regulamentul 16/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1077 din 19-dec-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Regulamentul 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018