Rasfoire documente

Rectificare din 2018 la Decizia prim-ministrului nr. 722/2017 privind numirea domnului Octavian Ilişoi în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1015 din 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 606/2015 privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2015

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 55/2018 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Rectificare din 2018 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.098/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 56 din 18-ian-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 iunie 2011

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017

publicat in M.Of. 112 din 06-feb-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2017 privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare ''Transportor blindat pentru trupe 8x8'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din data de 4 decembrie 2017

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 şi 113 bis din 15 februarie 2016

publicat in M.Of. 175 din 23-feb-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016 (a mai fost rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 27 septembrie 2017)

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017 (a mai fost rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 5 mai 2017, nr. 741 din 14 septembrie 2017, nr. 768 din 27 septembrie 2017 şi nr. 821 din 18 octombrie 2017)

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi nr. 12.825/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 14 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea nr. 12.826/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 14 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova nr. 13.941/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 14 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău nr. 12.844/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău nr. 13.938/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Constanţa nr. 14.002/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2018

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 828 din 13 decembrie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 februarie 2018

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 175/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 22 decembrie 2017

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 762 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 februarie 2018

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018,

publicat in M.Of. 242 din 20-mar-2018

Rectificare din 2018 la Decizia prim-ministrului nr. 167/2018 privind numirea domnului Mihai Bogdan Lari în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 2 aprilie 2018

publicat in M.Of. 300 din 03-apr-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Declaraţiei pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 martie 1918, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 27 martie 2018

publicat in M.Of. 332 din 16-apr-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi nr. 273 bis din 28 martie 2018

publicat in M.Of. 332 din 16-apr-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 332/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 aprilie 2018

publicat in M.Of. 340 din 18-apr-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 Iunie 2011

publicat in M.Of. 345 din 19-apr-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018

publicat in M.Of. 345 din 19-apr-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, ''Bugetul de stat pe anii 2018-2021 - Sinteza'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 366 din 26-apr-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 734/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 87/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018

publicat in M.Of. 388 din 07-mai-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 12 martie 2018

publicat in M.Of. 398 din 09-mai-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 9 mai 2018

publicat in M.Of. 416 din 16-mai-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 aprilie 2018

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 şi 389 bis din 7 mai 2018

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 16 mai 2018

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 aprilie 2018

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 511 din 21-iun-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017

publicat in M.Of. 511 din 21-iun-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 299 din 3 mai 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 14 mai 2018

publicat in M.Of. 559 din 04-iul-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2018 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 21 iunie 2018

publicat in M.Of. 569 din 06-iul-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018

publicat in M.Of. 651 din 26-iul-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018

publicat in M.Of. 675 din 02-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 985/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 420/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 22 mai 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 25 iulie 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 13 august 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018 pentru modificarea şi completarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 4 iunie 2018

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 10 august 2018

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Regio Călători'' - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017, pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Astra Trans Carpatic''- S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 şi 491 bis din 14 iunie 2018

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Rectificare din 2018 în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 779 din 28 august 2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 30 august 2018

publicat in M.Of. 823 din 26-sep-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008

publicat in M.Of. 823 din 26-sep-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.572/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008

publicat in M.Of. 823 din 26-sep-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009

publicat in M.Of. 823 din 26-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.393/2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 27 septembrie 2018

publicat in M.Of. 850 din 08-oct-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 11 septembrie 2018

publicat in M.Of. 884 din 19-oct-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 924 din 01-noi-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 964 din 14-noi-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea (revizuire) Curţii Europene a Drepturilor Omului din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 13 septembrie 2018

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenţiei privind implementarea Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE'' şi a modelului Convenţiei de garantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 9 octombrie 2018

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.947/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1009 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.458/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1029 din 04-dec-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 913/2018 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit''

publicat in M.Of. 1039 din 07-dec-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 15 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1049 din 11-dec-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Rectificare din 2018 la art. 1 din Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 şi nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1091 din 21-dec-2018