Rasfoire documente

Sentinta 166/2016 privind anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei ''grupa de vârstă 0-7 ani'' din cadrul prevederilor ''Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale'' din secţiunea a V-a - Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Sentinta 190/F/2014 privind pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanta Asociaţia ''Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, având ca obiect ''anulare act administrativ cu caracter normativ''

publicat in M.Of. 564 din 05-iul-2018

Sentinta 109/2016 privind pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti (ANCPI), având ca obiect ''anulare act administrativ''

publicat in M.Of. 880 din 18-oct-2018

Sentinta 113/2016 [A] privind pronunţarea având ca obiect ''anulare act administrativ cu caracter normativ - Ordin nr. 1.340/26.11.2015''

publicat in M.Of. 890 din 23-oct-2018