Rasfoire documente

Norma din 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Norma din 2017 naţională în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Norma 31/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Norma 32/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 45 din 17-ian-2018

Norma din 2017 privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Norma 1/2018 privind completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 66 din 23-ian-2018

Norma 2/2018 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 71 din 23-ian-2018

Norma din 2017 privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 110 bis din 05-feb-2018

Norma 3/2018 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 110 din 05-feb-2018

Norma 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 233 din 16-mar-2018

Norma 1/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

publicat in M.Of. 238 din 19-mar-2018

Norma 2/2018 pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat şi a Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 238 din 19-mar-2018

Norma 5/2018 privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 262 bis din 26-mar-2018

Norma 6/2018 pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Norma 7/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 375 din 02-mai-2018

Norma din 2018 de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 420 din 17-mai-2018

Norma 8/2018 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018

Norma 11/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanţei considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă şi a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorităţi în temeiul articolelor 17 şi 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

publicat in M.Of. 510 bis din 21-iun-2018

Norma 10/2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Norma din 2018 privind cerinţele de bază de securitate radiologică

publicat in M.Of. 517 bis din 25-iun-2018

Norma din 2018 privind cerinţele de bază de securitate radiologică

publicat in M.Of. 517 bis din 25-iun-2018

Norma din 2018 privind cerinţele de bază de securitate radiologică

publicat in M.Of. 517 bis din 25-iun-2018

Norma 9/2018 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Norma din 2018 privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

publicat in M.Of. 550 din 02-iul-2018

Norma din 2018 privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă I, categoria de pregătire pentru urgenţă II şi categoria de pregătire pentru urgenţă III

publicat in M.Of. 554 bis din 03-iul-2018

Norma din 2018 privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe

publicat in M.Of. 555 bis din 03-iul-2018

Norma din 2018 privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI

publicat in M.Of. 565 bis din 05-iul-2018

Norma din 2018 privind procedurile de autorizare

publicat in M.Of. 576 bis din 09-iul-2018

Norma din 2018 privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

publicat in M.Of. 656 bis din 27-iul-2018

Norma 12/2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 664 bis din 31-iul-2018

Norma 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 689 din 08-aug-2018

Norma din 2018 privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Norma din 2018 privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării

publicat in M.Of. 721 din 21-aug-2018

Norma din 2018 privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Norma din 2018 privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Norma din 2018 de aplicare a Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Norma din 2018 privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari

publicat in M.Of. 752 din 31-aug-2018

Norma din 2018 de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Norma din 2018 privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit

publicat in M.Of. 801 din 19-sep-2018

Norma din 2018 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Norma 15/2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016

publicat in M.Of. 844 din 04-oct-2018

Norma din 2018 privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 909 din 29-oct-2018

Norma din 2018 privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar

publicat in M.Of. 922 din 01-noi-2018

Norma din 2018 Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-VIII/0)

publicat in M.Of. 929 din 05-noi-2018

Norma din 2018 de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 961 din 14-noi-2018

Norma din 2018 privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Norma 16/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Norma 17/2018 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Norma 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 969 din 15-noi-2018

Norma din 2018 privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar

publicat in M.Of. 1010 din 28-noi-2018

Norma din 2018 detaliată pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Norma din 2018 privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii

publicat in M.Of. 1048 din 11-dec-2018

Norma 19/2018 privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 1089 bis din 21-dec-2018

Norma 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

publicat in M.Of. 1090 din 21-dec-2018