Rasfoire documente

Metodologie din 2017 de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Metodologie din 2017 de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2018

Metodologie din 2018 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2018

publicat in M.Of. 127 din 09-feb-2018

Metodologie din 2018 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret

publicat in M.Of. 149 bis din 16-feb-2018

Metodologie din 2018 pentru organizarea de proiecte proprii

publicat in M.Of. 149 bis din 16-feb-2018

Metodologie din 2018 pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

publicat in M.Of. 149 bis din 16-feb-2018

Metodologie din 2018 privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare

publicat in M.Of. 176 bis din 26-feb-2018

Metodologie din 2018 privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

publicat in M.Of. 176 bis din 26-feb-2018

Metodologie din 2018 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Metodologie din 2018 privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Metodologie din 2018 privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Metodologie din 2018 de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 229 din 14-mar-2018

Metodologie din 2018 de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Metodologie din 2018 de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, sub incidenţa Regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionale

publicat in M.Of. 291 din 30-mar-2018

Metodologie din 2018 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

publicat in M.Of. 323 din 12-apr-2018

Metodologie din 2018 de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene

publicat in M.Of. 339 din 18-apr-2018

Metodologie din 2018 de monitorizare a pieţei angro de energie electrică

publicat in M.Of. 342 din 19-apr-2018

Metodologie din 2018 privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 395 din 09-mai-2018

Metodologie din 2018 şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

publicat in M.Of. 395 din 09-mai-2018

Metodologie din 2018 privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul National de Administraţie

publicat in M.Of. 401 din 10-mai-2018

Metodologie din 2018 de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Metodologie din 2018 pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018

Metodologie din 2018 de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale

publicat in M.Of. 480 din 11-iun-2018

Metodologie din 2018 de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale

publicat in M.Of. 480 din 11-iun-2018

Metodologie din 2018 pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi

publicat in M.Of. 479 din 11-iun-2018

Metodologie din 2018 privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă

publicat in M.Of. 520 din 25-iun-2018

Metodologie din 2018 de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Metodologie din 2018 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Metodologie din 2018 de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 610 din 17-iul-2018

Metodologie din 2018 de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

publicat in M.Of. 665 din 31-iul-2018

Metodologie din 2018 privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 706 din 14-aug-2018

Metodologie din 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat

publicat in M.Of. 719 din 21-aug-2018

Metodologie din 2018 privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Metodologie din 2018 STANDARD de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Metodologie din 2018 de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Metodologie din 2018 privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare

publicat in M.Of. 765 din 05-sep-2018

Metodologie din 2018 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Metodologie din 2018 de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente''

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Metodologie din 2018 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

publicat in M.Of. 827 din 27-sep-2018

Metodologie din 2018 privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Metodologie din 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 867 din 12-oct-2018

Metodologie din 2018 de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 877 din 17-oct-2018

Metodologie din 2018 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 897 din 24-oct-2018

Metodologie din 2018 de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

publicat in M.Of. 976 din 19-noi-2018

Metodologie din 2018 de monitorizare specială a Universităţii de Vest ''Vasile Goldiş'' din Arad

publicat in M.Of. 1012 din 29-noi-2018

Metodologie din 2018 de monitorizare specială a Universităţii ''Dimitrie Cantemir'' din Târgu Mureş

publicat in M.Of. 1012 din 29-noi-2018

Metodologie din 2018 de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

publicat in M.Of. 1013 din 29-noi-2018

Metodologie din 2018 de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 1084 din 20-dec-2018

Metodologie din 2018 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019

publicat in M.Of. 1098 din 27-dec-2018

Metodologie din 2018 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1109 din 28-dec-2018