Rasfoire documente

Legea 2/2018 bugetului de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2018

Legea 3/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2018

Legea 276/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2018

Legea 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Legea 277/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Legea 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Legea 9/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Legea 10/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Legea 8/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Legea 11/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 22 din 10-ian-2018

Legea 4/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Legea 5/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Legea 12/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Legea 13/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Legea 6/2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Legea 7/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Legea 15/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Legea 16/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Legea 17/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Legea 18/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Legea 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2018

Legea 21/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Legea 22/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Legea 23/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Legea 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Legea 263/2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2018

Legea 14/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Legea 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2018

Legea 25/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Legea 26/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Legea 27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Legea 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ''Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov''

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 33/2018 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 35/2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Legea 36/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Legea 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 39/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 40/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 41/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 42/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 68 din 23-ian-2018

Legea 43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Legea 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Legea 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 147 din 15-feb-2018

Legea 46/2018 pentru realizarea ''Capabilităţii de sprijin de foc indirect'', aferentă programului de înzestrare ''Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare''

publicat in M.Of. 174 din 23-feb-2018

Legea 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - Republicată

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Legea 47/2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 48/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 50/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 194 din 02-mar-2018

Legea 51/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 205 din 07-mar-2018

Legea 57/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Legea 58/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Legea 59/2018 pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Legea 53/2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 56/2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Legea 52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate - Republicată

publicat in M.Of. 215 din 09-mar-2018

Legea 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

publicat in M.Of. 225 din 13-mar-2018

Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Legea 65/2018 pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Legea 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Legea 61/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Legea 66/2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 233 din 16-mar-2018

Legea 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 237 din 19-mar-2018

Legea 67/2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial

publicat in M.Of. 237 din 19-mar-2018

Legea 69/2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 245 din 20-mar-2018

Legea 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 245 din 20-mar-2018

Legea 68/2018 pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

publicat in M.Of. 248 din 21-mar-2018

Legea 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 252 din 22-mar-2018

Legea 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 260 din 23-mar-2018

Legea 73/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Legea 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 268 din 27-mar-2018

Legea 75/2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Legea 76/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 271 din 28-mar-2018

Legea 77/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 271 din 28-mar-2018

Legea 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Legea 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Legea 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Legea 82/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 299 din 03-apr-2018

Legea 83/2018 pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

publicat in M.Of. 307 din 05-apr-2018

Legea 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Legea 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Legea 87/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

publicat in M.Of. 311 din 10-apr-2018

Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Legea 89/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Legea 90/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Legea 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Legea 92/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Legea 93/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018