Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Ordonanta urgenta 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Ordonanta urgenta 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 125 din 08-feb-2018

Ordonanta urgenta 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 152 din 19-feb-2018

Ordonanta urgenta 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

publicat in M.Of. 152 din 19-feb-2018

Ordonanta urgenta 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 171 din 23-feb-2018

Ordonanta urgenta 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Ordonanta urgenta 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 190 din 01-mar-2018

Ordonanta urgenta 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea ''Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol'', aferentă programului de înzestrare esenţial ''Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)''

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Ordonanta urgenta 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 203 din 06-mar-2018

Ordonanta urgenta 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Ordonanta urgenta 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

publicat in M.Of. 218 din 12-mar-2018

Ordonanta urgenta 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 218 din 12-mar-2018

Ordonanta urgenta 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 218 din 12-mar-2018

Ordonanta urgenta 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 225 din 13-mar-2018

Ordonanta urgenta 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Ordonanta urgenta 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Ordonanta urgenta 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 260 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională ''Unifarm'' - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 260 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 265 din 26-mar-2018

Ordonanta urgenta 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Ordonanta urgenta 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 291 din 30-mar-2018

Ordonanta urgenta 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 314 din 10-apr-2018

Ordonanta urgenta 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 314 din 10-apr-2018

Ordonanta urgenta 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 336 din 17-apr-2018

Ordonanta urgenta 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordonanta urgenta 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordonanta urgenta 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 353 din 23-apr-2018

Ordonanta urgenta 32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 365 din 26-apr-2018

Ordonanta urgenta 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordonanta urgenta 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 407 din 14-mai-2018

Ordonanta urgenta 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 407 din 14-mai-2018

Ordonanta urgenta 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 407 din 14-mai-2018

Ordonanta urgenta 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 407 din 14-mai-2018

Ordonanta urgenta 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018

Ordonanta urgenta 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 423 din 17-mai-2018

Ordonanta urgenta 39/2018 privind parteneriatul public-privat

publicat in M.Of. 427 din 18-mai-2018

Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Ordonanta urgenta 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 446 din 29-mai-2018

Ordonanta urgenta 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordonanta urgenta 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Ordonanta urgenta 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 459 din 04-iun-2018

Ordonanta urgenta 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 476 din 08-iun-2018

Ordonanta urgenta 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordonanta urgenta 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordonanta urgenta 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordonanta urgenta 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 516 din 22-iun-2018

Ordonanta urgenta 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 520 din 25-iun-2018

Ordonanta urgenta 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 543 din 29-iun-2018

Ordonanta urgenta 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordonanta urgenta 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordonanta urgenta 55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordonanta urgenta 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 549 din 02-iul-2018

Ordonanta urgenta 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 562 din 04-iul-2018

Ordonanta urgenta 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 569 din 06-iul-2018

Ordonanta urgenta 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 580 din 09-iul-2018

Ordonanta urgenta 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

publicat in M.Of. 577 din 09-iul-2018

Ordonanta urgenta 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 602 din 13-iul-2018

Ordonanta urgenta 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 602 din 13-iul-2018

Ordonanta urgenta 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 602 din 13-iul-2018

Ordonanta urgenta 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 607 din 16-iul-2018

Ordonanta urgenta 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 607 din 16-iul-2018

Ordonanta urgenta 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 616 din 18-iul-2018

Ordonanta urgenta 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 616 din 18-iul-2018

Ordonanta urgenta 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 623 din 18-iul-2018

Ordonanta urgenta 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 625 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ''Sala Palatului'' şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 625 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 625 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 629 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 630 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

publicat in M.Of. 631 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 631 din 19-iul-2018

Ordonanta urgenta 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 767 din 05-sep-2018

Ordonanta urgenta 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 774 din 07-sep-2018

Ordonanta urgenta 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 774 din 07-sep-2018

Ordonanta urgenta 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Ordonanta urgenta 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordonanta urgenta 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Ordonanta urgenta 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 795 din 18-sep-2018

Ordonanta urgenta 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

publicat in M.Of. 799 din 18-sep-2018

Ordonanta urgenta 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 803 din 19-sep-2018

Ordonanta urgenta 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Ordonanta urgenta 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Ordonanta urgenta 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Ordonanta urgenta 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Ordonanta urgenta 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 862 din 10-oct-2018

Ordonanta urgenta 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 864 din 11-oct-2018

Ordonanta urgenta 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 874 din 16-oct-2018

Ordonanta urgenta 93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 888 din 22-oct-2018

Ordonanta urgenta 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 925 din 02-noi-2018

Ordonanta urgenta 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 963 din 14-noi-2018

Ordonanta urgenta 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Ordonanta urgenta 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Ordonanta urgenta 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 981 din 20-noi-2018

Ordonanta urgenta 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

publicat in M.Of. 991 din 22-noi-2018