Rasfoire documente

Ordinul 1484/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2018

Ordinul 1529/2017 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2018

Ordinul 1559/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2018

Ordinul 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 2 bis din 03-ian-2018

Ordinul 7310/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2018

Ordinul M.157/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2018

Ordinul 714/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2018

Ordinul 754/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2018

Ordinul 755/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială ''Elie Carafoli'' - I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2018

Ordinul 1538/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Ordinul 1568/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Ordinul 4142/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Ordinul 1506/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2018

Ordinul 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 1569/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2018

Ordinul 1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2018

Ordinul 2824/2017 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Ordinul 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 3725/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Ordinul 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Ordinul 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Ordinul 158/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Ordinul 1542/2017 privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 1560/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1562/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1563/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1566/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2018

Ordinul 1574/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 1581/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 1584/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgurele din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 1644/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 ''Declaraţie privind impozitul pe profit'' şi 120 ''Decont privind accizele''

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Ordinul 5638/2017 privind aprobarea programei şcolare a disciplinei opţionale pentru învăţământul liceal ''Adolescenţă şi autocunoaştere - clasele IX-XII''

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1/2018 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Ordinul 2/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 3/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 4/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 5/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 6/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 7/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat şi aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 8/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 9/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 10/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 11/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 12/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 13/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 14/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 15/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 16/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 17/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 18/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat da Societatea CONI - S.R.L. şi pentru modificarea anexei nr. 3 şi abrogarea anexelor nr. 1.a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2018

Ordinul 1539/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2018

Ordinul 1540/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 3 din unitatea administrativ-teritorială Praid, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2018

Ordinul 1564/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2018

Ordinul 1598/2017 privind modificarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2018

Ordinul 7331/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Ordinul 1/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1170/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1388/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 23 bis din 10-ian-2018

Ordinul 1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1501/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Berlişte din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1502/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vărădia din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1503/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1504/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1505/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1507/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vrani din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1543/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Berceni din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1585/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 22 din 10-ian-2018

Ordinul 1590/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 22 din 10-ian-2018

Ordinul 3259/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 3344/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 şi a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului ''Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii'', cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 285/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2018

Ordinul 1461/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

publicat in M.Of. 26 din 11-ian-2018

Ordinul 1496/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2018

Ordinul 14/2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 29 bis din 12-ian-2018

Ordinul 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 124/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Ordinul 1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Ordinul 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 1593/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Ordinul 3247/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Ordinul 3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 4156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2018

Ordinul 7029/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 17/2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2018

Ordinul 18/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2018

Ordinul 160/2017 privind asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2018

Ordinul 1848/2017 privind publicarea Rezoluţiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2018

Ordinul 3338/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2018

Ordinul 3928/C/2017 privind condiţiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale şi din aparatul central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2018

Ordinul 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Ordinul 1533/2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2018

Ordinul 1661/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Ordinul 3323/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Ordinul 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2018

Ordinul 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2018

Ordinul 1561/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 45 din 17-ian-2018

Ordinul 1582/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 43 din 17-ian-2018

Ordinul 1583/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 43 din 17-ian-2018