Rasfoire documente

Instructiunile 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Instructiunile 1/2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 262 din 26-mar-2018

Instructiunile 1/2018 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului

publicat in M.Of. 402 din 10-mai-2018

Instructiuni din 2018 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Instructiunile 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

publicat in M.Of. 481 din 12-iun-2018

Instructiunile 2/2018 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 658 din 30-iul-2018

Instructiunile 1/2018 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare interimare de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 856 din 09-oct-2018

Instructiuni din 2018 privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

publicat in M.Of. 875 din 17-oct-2018

Instructiunile 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

publicat in M.Of. 926 din 02-noi-2018

Instructiuni din 2018 pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Instructiuni din 2018 de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1037 din 06-dec-2018