Rasfoire documente

Decretul 2/2018 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2018

Decretul 3/2018 privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2018

Decretul 1310/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2018

Decretul 1313/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2018

Decretul 1314/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2018

Decretul 1/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Decretul 1311/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Decretul 1312/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Decretul 9/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Decretul 10/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Decretul 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decretul 11/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 22 din 10-ian-2018

Decretul 14/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 15/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 16/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 17/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 18/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 19/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 4/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 5/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Decretul 12/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Decretul 13/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Decretul 20/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 21/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 22/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 23/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 24/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 25/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 26/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 27/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 28/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2018

Decretul 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decretul 36/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2018

Decretul 6/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Decretul 7/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Decretul 30/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decretul 31/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decretul 32/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decretul 33/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decretul 49/2018 pentru încetarea funcţiei de prim-ministru al Guvernului României

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2018

Decretul 50/2018 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2018

Decretul 34/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2018

Decretul 38/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Decretul 39/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Decretul 40/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Decretul 41/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2018

Decretul 55/2018 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2018

Decretul 1190/2017 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2018

Decretul 29/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Decretul 37/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2018

Decretul 42/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Decretul 43/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Decretul 44/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 45/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 46/2018 pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Decretul 47/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 48/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 51/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ''Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov''

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 52/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 53/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 54/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2018

Decretul 66/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 67/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 68/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 69/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decretul 56/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decretul 57/2018 pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 58/2018 privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 59/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 60/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 61/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 62/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 68 din 23-ian-2018

Decretul 63/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decretul 64/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decretul 65/2018 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decret din 2018 privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decretul 70/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decretul 71/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a III-a

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decretul 73/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 74/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 75/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 76/2018 pentru numirea Guvernului României

publicat in M.Of. 85 din 29-ian-2018

Decretul 77/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 78/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 79/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 80/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 81/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 82/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Decretul 83/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 84/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 85/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 86/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 87/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 88/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 89/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 90/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 91/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 92/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 93/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018

Decretul 94/2018 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 02-feb-2018