Rasfoire documente

Decizia 489/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Decizia 19/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 prima teză din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu referire la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege, există obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice, atunci când adunările urmează să se desfăşoare în pieţe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă şi trotuar) sau în alte locuri prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Decizia 549/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decizia 682/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 1050 din 11-dec-2018

Decizia 306/2018 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 546/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 556/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1047 din 10-dec-2018

Decizia 649/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (3) şi art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum acestea au fost modificate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Decizia 497/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Decizia 305/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

publicat in M.Of. 1042 din 07-dec-2018

Decizia 4/2018 privind gestionarea mecanismului de alertă

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 70/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi de dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asigurată

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 304/2018 privind desemnarea domnului Florin Radu Ciocănelea în calitate de coordonator cu însărcinări speciale pentru securitate energetică

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 69/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1037 din 06-dec-2018

Decizia 1069/2018 privind utilizarea unor resurse de numerotaţie geografice şi în afara ariei corespunzătoare

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 1062/2018 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 307/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniţă Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 601/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 1057 din 13-dec-2018

Decizia 21/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-9 decembrie 2018 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Decizia 10/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1032 din 05-dec-2018

Decizia 467/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1029 din 04-dec-2018

Decizia 685/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

publicat in M.Of. 1021 din 29-noi-2018

Decizia 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică

publicat in M.Of. 1013 din 29-noi-2018

Decizia 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

publicat in M.Of. 1013 din 29-noi-2018

Decizia 363/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22-25 şi ale art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, precum şi a ordonanţei Guvernului în ansamblul său

publicat in M.Of. 1012 din 29-noi-2018

Decizia 1331/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1330/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1329/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 1328/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MULTIEXPERT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1011 din 29-noi-2018

Decizia 491/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 1015 din 29-noi-2018

Decizia 490/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (12) lit. d) şi art. 10 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 1015 din 29-noi-2018

Decizia 367/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1015 din 29-noi-2018

Decizia 303/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei de către domnul Florin-Victor Drăghici

publicat in M.Of. 1014 din 29-noi-2018

Decizia 468/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 1014 din 29-noi-2018

Decizia 302/2018 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 301/2018 privind numirea domnului Daniel-Constantin Coroamă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 300/2018 pentru numirea domnului Victor Alexeev în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 299/2018 pentru eliberarea domnului Veaceslav Şaramet din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 298/2018 pentru numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 297/2018 pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădăţan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Decizia 1367/2018 privind sancţionarea Societăţii MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 619/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

publicat in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 469/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1) teza întâi, art. 62 alin. (2) şi art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 1002 din 27-noi-2018

Decizia 296/2018 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

publicat in M.Of. 1003 din 27-noi-2018

Decizia 1320/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 999 din 27-noi-2018

Decizia 462/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 991 din 22-noi-2018

Decizia 14/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''Care este numărul de judecători ce intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri date de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală şi care vizează o hotărâre ce a fost pronunţată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior''

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Decizia 465/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decizia 56/2018 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 985 din 21-noi-2018

Decizia 294/2018 privind numirea domnului Dragoş-Virgil Titea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 983 din 20-noi-2018

Decizia 586/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 983 din 20-noi-2018

Decizia 372/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 982 din 20-noi-2018

Decizia 460/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) şi alin. (4) şi ale art. 4 alin. (9), alin. (11) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) şi alin. (12), art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 979 din 20-noi-2018

Decizia 293/2018 privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 607/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 500/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. d) şi ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum şi ale art. 18 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 73/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare''

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 540/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 449 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1022 din 29-noi-2018

Decizia 878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

publicat in M.Of. 976 din 19-noi-2018

Decizia 15/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''în interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă «executată sau considerată ca executată» se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispoziţiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal''

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Decizia 638/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Decizia 66/2018 [A] în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 970 din 16-noi-2018

Decizia 456/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Decizia 292/2018 privind eliberarea doamnei Elena Doina Dascălu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Decizia 419/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (15^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Decizia 499/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 966 din 15-noi-2018

Decizia 65/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei ''continuarea studiilor'' cuprinse în dispoziţiile art. 499 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 963 din 14-noi-2018

Decizia 289/2018 privind eliberarea domnului George Ciamba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 963 din 14-noi-2018

Decizia 291/2018 pentru numirea domnului Alexandru Victor-Micula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 964 din 14-noi-2018

Decizia 290/2018 privind eliberarea domnului Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 964 din 14-noi-2018

Decizia 18/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii vizând stabilirea competenţei materiale de soluţionare a recursurilor declarate ca urmare a pronunţării Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curţii Constituţionale, împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv

publicat in M.Of. 965 din 14-noi-2018

Decizia 1319/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CROWN PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 999 din 27-noi-2018

Decizia 1318/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 999 din 27-noi-2018

Decizia 1317/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 999 din 27-noi-2018

Decizia 1316/2018 privind sancţionarea Societăţii URBAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 999 din 27-noi-2018

Decizia 17/2018 privind dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ''Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispoziţiile art. 169 din Codul penal, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor''

publicat in M.Of. 1000 din 27-noi-2018

Decizia 1326/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MIXERA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 1325/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 1324/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MARSHALY INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 1323/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii IBA - INSIEME BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 1322/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 1321/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1001 din 27-noi-2018

Decizia 63/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării privind dezlegarea următoarei probleme de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 296^4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139 alin. (1) lit. i) şi art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

publicat in M.Of. 998 din 26-noi-2018

Decizia 664/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Decizia 421/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Decizia 632/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 995 din 26-noi-2018

Decizia 295/2018 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Iulia Cârcei, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Decizia 305/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Decizia 20/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-26 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Decizia 16/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ''Dacă motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în momentul pronunţării, dar pe care nu o mai are în momentul redactării motivelor; ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 406 alin. (2) din Codul de procedură penală''

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018

Decizia 484/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sub aspectul sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane''

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018

Decizia 22/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Decizia 64/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Decizia 573/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Decizia 565/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 958 din 13-noi-2018

Decizia 424/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 949 din 09-noi-2018

Decizia 504/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 946 din 08-noi-2018

Decizia 495/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 11 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21, art. 31 alin. (1) şi art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 946 din 08-noi-2018

Decizia 405/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 (cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 946 din 08-noi-2018