Rasfoire documente

Decizia 112/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

publicat in M.Of. 385 din 04-mai-2018

Decizia 133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor

publicat in M.Of. 600 din 13-iul-2018

Decizia 434/2018 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 617 din 18-iul-2018

Decizia 387/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 642 din 24-iul-2018

Decizia 633/2018 [A/R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 1020 din 29-noi-2018

Decizia 454/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] şi pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum şi art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] şi pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 836 din 01-oct-2018

Decizia 51/2018 [R] privind dezlegarea unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)]

publicat in M.Of. 832 din 28-sep-2018

Decizia 368/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014

publicat in M.Of. 1082 din 20-dec-2018

Decizia 65/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei ''continuarea studiilor'' cuprinse în dispoziţiile art. 499 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 963 din 14-noi-2018

Decizia 64/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 959 din 13-noi-2018

Decizia 17/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 872 din 16-oct-2018

Decizia 325/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 835 din 01-oct-2018

Decizia 278/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 709 din 14-aug-2018

Decizia 42/2018 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Decizia 52/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituţia României, respectiv ale efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017

publicat in M.Of. 609 din 17-iul-2018

Decizia 418/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

publicat in M.Of. 625 din 19-iul-2018

Decizia 330/2018 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Decizia 456/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Decizia 373/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Decizia 365/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 346/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 723 alin. (1) şi art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 727 din 23-aug-2018

Decizia 303/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163'', cuprinsă în art. 154 alin. (4), precum şi a sintagmei ''dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz'', cuprinsă în art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 724 din 22-aug-2018

Decizia 235/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 718 din 20-aug-2018

Decizia 169/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, a celor ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 716 din 20-aug-2018

Decizia 19/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor cărţii I, titlul II, secţiunea a 4-a, art. 80-89 din Codul de procedură civilă şi dispoziţiilor Deciziei nr. 9/2016 la faza de executare silită

publicat in M.Of. 510 din 21-iun-2018

Decizia 3/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 195 din 02-mar-2018

Decizia 498/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi a sintagmei ''sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului'' din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 650 din 26-iul-2018

Decizia 32/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 81 din 26-ian-2018

Decizia 679/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1117 din 29-dec-2018

Decizia 11/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1117 din 29-dec-2018

Decizia 676/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 1115 din 28-dec-2018

Decizia 337/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 1115 din 28-dec-2018

Decizia 361/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206^33 alin. (1) lit. b), art. 221^3 alin. (2) lit. j), precum şi ale art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1106 din 28-dec-2018

Decizia 640/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 1107 din 28-dec-2018

Decizia 519/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

publicat in M.Of. 1105 din 27-dec-2018

Decizia 639/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1100 din 27-dec-2018

Decizia 320/2018 privind numirea domnului chestor general de poliţie Buda Ioan în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 1094 din 22-dec-2018

Decizia 319/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1094 din 22-dec-2018

Decizia 551/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1089 din 21-dec-2018

Decizia 364/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 şi 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 1088 din 21-dec-2018

Decizia 646/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 1087 din 21-dec-2018

Decizia 790/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53 pct. 17 (referitor la introducerea art. 344 şi art. 345 în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi art. 53 pct. 21 (referitor la modificarea art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi ale art. 63 din lege

publicat in M.Of. 1086 din 21-dec-2018

Decizia 651/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

publicat in M.Of. 1083 din 20-dec-2018

Decizia 80/2018 [A] în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Decizia 487/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 şi art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

publicat in M.Of. 1080 din 20-dec-2018

Decizia 21/2018 [A] privind recursul în interesul legii vizând aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 în ceea ce priveşte dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociaţiilor care au fost înfiinţate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, după caz

publicat in M.Of. 1081 din 20-dec-2018

Decizia 559/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

publicat in M.Of. 1078 din 19-dec-2018

Decizia 675/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. n) şi art. 284 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1116 din 29-dec-2018

Decizia 577/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) fraza întâi teza finală şi alin. (5^1) fraza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1116 din 29-dec-2018

Decizia 664/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 1077 din 19-dec-2018

Decizia 555/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26, art. 28 şi art. 29 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu modificările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1075 din 19-dec-2018

Decizia 545/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1075 din 19-dec-2018

Decizia 489/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. dd) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1054 din 13-dec-2018

Decizia 19/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 prima teză din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu referire la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege, există obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice, atunci când adunările urmează să se desfăşoare în pieţe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă şi trotuar) sau în alte locuri prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat

publicat in M.Of. 1055 din 13-dec-2018

Decizia 549/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1053 din 12-dec-2018

Decizia 875/2018 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Preşedintele României, pe de o parte, şi Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte

publicat in M.Of. 1093 din 21-dec-2018

Decizia 220/2018 privind împuternicirea domnului chestor general de poliţie Buda Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 524 din 26-iun-2018

Decizia 682/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 1050 din 11-dec-2018

Decizia 306/2018 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 546/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 1046 din 10-dec-2018

Decizia 556/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1047 din 10-dec-2018

Decizia 649/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (3) şi art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum acestea au fost modificate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Decizia 497/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1045 din 10-dec-2018

Decizia 305/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

publicat in M.Of. 1042 din 07-dec-2018

Decizia 4/2018 privind gestionarea mecanismului de alertă

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 70/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi de dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asigurată

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 304/2018 privind desemnarea domnului Florin Radu Ciocănelea în calitate de coordonator cu însărcinări speciale pentru securitate energetică

publicat in M.Of. 1041 din 07-dec-2018

Decizia 69/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1037 din 06-dec-2018

Decizia 67/2018 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Decizia 236/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140-142 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1068 din 18-dec-2018

Decizia 20/2018 [R] privind recursul în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a)-g), l) şi n), art. 27 alin. (1)-(3) şi alin. (5) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, art. 8 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, precum şi ale art. 27 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010

publicat in M.Of. 1071 din 18-dec-2018

Decizia 315/2018 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Harry-Ilan Laufer

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 314/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Mihai Nicolae Ucă

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 313/2018 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 75/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind abrogarea expresă a dispoziţiilor art. 720^1 din vechiul Cod de procedură civilă, reglementate de art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1066 din 17-dec-2018

Decizia 584/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 1070 din 18-dec-2018

Decizia 17/2018 [A] privind dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ''Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispoziţiile art. 169 din Codul penal, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor''

publicat in M.Of. 1000 din 27-noi-2018

Decizia 20/2018 [R] privind posibilitatea ca art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, raportat la art. 276 alin. (6) din Codul de procedură penală să constituie temei legal de acordare a cheltuielilor de judecată de la statul român, în calitate de garant al înfăptuirii justiţiei, în situaţia în care acestea sunt solicitate de o persoană achitată definitiv pe motiv că fapta nu există

publicat in M.Of. 588 din 11-iul-2018

Decizia 32/2018 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, având ca obiect acţiunea privind actualizarea pensiei de serviciu, întemeiată pe dispoziţiile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992

publicat in M.Of. 583 din 10-iul-2018

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Decizia 309/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1064 din 17-dec-2018

Decizia 708/2018 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Decizia 552/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 1060 din 14-dec-2018

Decizia 312/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dănuţ Alexandru Potor din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1062 din 14-dec-2018

Decizia 311/2018 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1062 din 14-dec-2018

Decizia 310/2018 privind eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1062 din 14-dec-2018

Decizia 309/2018 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1062 din 14-dec-2018

Decizia 308/2018 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1062 din 14-dec-2018

Decizia 1069/2018 privind utilizarea unor resurse de numerotaţie geografice şi în afara ariei corespunzătoare

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 1062/2018 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 307/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniţă Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1058 din 13-dec-2018

Decizia 601/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 1057 din 13-dec-2018

Decizia 21/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-9 decembrie 2018 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

publicat in M.Of. 1038 din 06-dec-2018

Decizia 10/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1032 din 05-dec-2018

Decizia 467/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1029 din 04-dec-2018

Decizia 318/2018 privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA)

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 317/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crişu

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 316/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Mirela Popină

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 488/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 538/2018 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între prim-ministrul României, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

publicat in M.Of. 1076 din 19-dec-2018