Rasfoire documente

Decizia 318/2018 privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA)

publicat in M.Of. 1073 din 18-dec-2018

Decizia 24/2017 [A] referitoare la examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi de Ministerul Public cu privire la ''interpretarea şi aplicarea art. 72 şi art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 1552 şi 1554-1555 din Codul civil din 1864 şi ale art. 2030 din Codul civil, respectiv dacă, în societatea pe acţiuni, administratorul statutar al cărui mandat a expirat, fără ca societatea să prelungească mandatul respectiv sau să numească un alt administrator, mai deţine prerogativa reprezentării societăţii''

publicat in M.Of. 153 din 19-feb-2018

Decizia 52/2018 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituţia României, respectiv ale efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017

publicat in M.Of. 609 din 17-iul-2018

Decizia 647/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2018

Decizia 487/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2018

Decizia 648/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2018

Decizia 553/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Codul penal şi ale art. 83, art. 86, art. 96 şi art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2018

Decizia 659/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2018

Decizia 2/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Andi Nodiţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Decizia 83/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2018

Decizia 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 4/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Preda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 7/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 8/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 657/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Decizia 728/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Decizia 1/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-14 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Decizia 2/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-18 ianuarie 2018

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Decizia 31/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Decizia 9/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2018

Decizia 10/2018 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2018

Decizia 501/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 26 din 11-ian-2018

Decizia 1857/2017 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii AIDA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2018

Decizia 685/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 11/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian Stoica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 757/2017 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2018

Decizia 1859/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2018

Decizia 13/2018 privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decizia 14/2018 privind eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decizia 15/2018 privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decizia 16/2018 privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2018

Decizia 627/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 629/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 20/2018 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 17/2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detaşare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 18/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din funcţia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 19/2018 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 21/2018 privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 22/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 500460/2017 pentru aprobarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Decizia 1100/2017 privind identificarea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Decizia 1108/2017 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2018

Decizia 726/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2018

Decizia 22/2017 [A] privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

publicat in M.Of. 43 din 17-ian-2018

Decizia 1/2018 pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2018

Decizia 570/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2018

Decizia 700/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 635/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 alin. (1) şi alin. (13) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2018

Decizia 636/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2018

Decizia 23/2018 privind eliberarea domnului chestor şef de poliţie Bogdan Despescu din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2018

Decizia 24/2018 privind împuternicirea domnului chestor principal de poliţie Alexandru-Cătălin Ioniţă pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2018

Decizia 566/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua şi art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2018

Decizia 86/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite este îndreptăţit să obţină penalizările prevăzute de dispoziţiile art. 38 din acelaşi act normativ dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile la scadenţă sau şi le îndeplineşte necorespunzător

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2018

Decizia 25/2018 privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 54 din 18-ian-2018

Decizia 720/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Decizia 87/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la coroborarea dispoziţiilor art. 1.489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) şi art. 18 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011)

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Decizia 484/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 56 din 18-ian-2018

Decizia 645/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'' cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 56 din 18-ian-2018

Decizia 479/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2018

Decizia 776/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 58 din 19-ian-2018

Decizia 27/2018 privind eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2018

Decizia 85/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din Codul civil

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2018

Decizia 649/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 57 din 19-ian-2018

Decizia 615/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Decizia 1/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Guşeţel 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Decizia 2/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 61 din 19-ian-2018

Decizia 646/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decizia 650/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Decizia 614/2017 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 64 din 22-ian-2018

Decizia 27/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de art. 83 din Codul penal

publicat in M.Of. 65 din 22-ian-2018

Decizia 578/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II şi art. III alin. (1) din Legea nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 68 din 23-ian-2018

Decizia 79/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decizia 28/2018 privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru încetarea calităţii acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Decizia 29/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Decizia 23/2017 [R] referitoare la recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decizia 80/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind înţelesul noţiunii de ''consumator'', astfel cum este definită de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 193/2000, precum şi modalitatea coroborată de interpretare a art. 6 şi 13 din Legea nr. 193/2000

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decizia 30/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2018

Decizia 701/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018

Decizia 666/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2018

Decizia 661/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) teza a doua lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 75 din 25-ian-2018

Decizia 593/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decizia 60/2018 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decizia 499/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) şi (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2018

Decizia 522/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2018

Decizia 799/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 85 din 29-ian-2018

Decizia 62/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 85 din 29-ian-2018

Decizia 549/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale art. 281 alin. (1) şi art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 81 din 26-ian-2018

Decizia 33/2018 privind încetarea împuternicirii domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 81 din 26-ian-2018

Decizia 34/2018 privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 81 din 26-ian-2018

Decizia 1/2018 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 80 din 26-ian-2018

Decizia 3/2018 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 26-ian-2018

Decizia 1/2018 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 80 din 26-ian-2018

Decizia 565/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua şi art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 83 din 29-ian-2018

Decizia 3/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Defcea, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 83 din 29-ian-2018

Decizia 4/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Celea Lac, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 83 din 29-ian-2018

Decizia 589/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 89 din 30-ian-2018