Rasfoire documente

Actul Aditional 1/2018 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate ''Învăţământ Superior'', înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018

publicat in M.Of. 1 cc din 22-feb-2018

Actul Aditional 1/2018 pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX''- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Actul Aditional 1/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Astra Trans Carpatic S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/21.12.2017

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 2/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''CFR Călători'' - S.A. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 335/2018 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Direcţia pentru Dialog Social sub nr. 78/22.02.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 1/28.02.2017

publicat in M.Of. 4 cc din 01-aug-2018

Actul Aditional 1/2018 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2018-2019, înregistrat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social - Direcţia Dialog Social sub nr. 1233 din data de 28.11.2017 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5 din data de 14.12.2017, încheiat astăzi, 16.10.2018, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 723 din data de 25.10.2018

publicat in M.Of. 7 cc din 01-noi-2018

Actul Aditional 1/2018 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

publicat in M.Of. 971 bis din 16-noi-2018

Actul Aditional 2/2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX''- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018