Rasfoire documente

Regulament din 2014 pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

publicat in M.Of. 25 bis din 13-ian-2015

Regulament din 2014 pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice

publicat in M.Of. 25 bis din 13-ian-2015

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 23 bis din 13-ian-2015

Regulament din 2014 privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Regulamentul 1/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică

publicat in M.Of. 98 din 06-feb-2015

Regulament din 2015 privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 108 din 11-feb-2015

Regulament din 2015 de emitere a certificatelor verzi

publicat in M.Of. 118 din 16-feb-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

publicat in M.Of. 127 din 19-feb-2015

Regulamentul 1/2015 privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2015

Regulamentul 2/2015 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 148 din 27-feb-2015

Regulamentul 3/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara

publicat in M.Of. 158 din 06-mar-2015

Regulamentul 2/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 163 din 09-mar-2015

Regulament din 2015 pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 180 din 17-mar-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă ''Bagdasar-Arseni'' Bucureşti

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2015

Regulament din 2015 de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

publicat in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Regulamentul 3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale

publicat in M.Of. 206 din 27-mar-2015

Regulamentul 4/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

publicat in M.Of. 213 din 30-mar-2015

Regulament din 2015 de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Regulamentul 5/2015 privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

publicat in M.Of. 264 din 21-apr-2015

Regulamentul 4/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 275 din 23-apr-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

publicat in M.Of. 287 din 28-apr-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

publicat in M.Of. 288 din 28-apr-2015

Regulament din 2015 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 292 din 29-apr-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

publicat in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 326 din 13-mai-2015

Regulament din 2015 de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 350 din 21-mai-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Regulamentul 7/2015 privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 373 din 28-mai-2015

Regulamentul 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

publicat in M.Of. 378 din 29-mai-2015

Regulament din 2015 privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

publicat in M.Of. 383 din 02-iun-2015

Regulamentul 5/2015 pentru modificarea articolului 11 din Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 400 din 08-iun-2015

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicat

publicat in M.Of. 437 din 18-iun-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 455 din 24-iun-2015

Regulamentul 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

publicat in M.Of. 465 din 29-iun-2015

Regulament din 2015 pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 493 din 06-iul-2015

Regulament din 2015 privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 519 din 13-iul-2015

Regulamentul 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 537 din 20-iul-2015

Regulamentul 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 562 din 28-iul-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015

Regulament din 2015 ELECTORAL privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 598 din 07-aug-2015

Regulamentul 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 615 bis din 13-aug-2015

Regulament din 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012

publicat in M.Of. 676 din 04-sep-2015

Regulament din 2015 pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

publicat in M.Of. 683 din 08-sep-2015

Regulament din 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

publicat in M.Of. 684 din 09-sep-2015

Regulament din 2015 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

publicat in M.Of. 693 din 14-sep-2015

Regulamentul 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 747 din 07-oct-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Regulament din 2015 privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Regulamentul 7/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Regulamentul 8/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 777 din 19-oct-2015

Regulament din 2015 privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

publicat in M.Of. 804 din 29-oct-2015

Regulament din 2015 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

publicat in M.Of. 840 din 11-noi-2015

Regulament din 2015 privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

publicat in M.Of. 890 din 27-noi-2015

Regulamentul 12/2015 privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Regulament din 2015 privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Regulamentul 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Regulament din 2015 de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

publicat in M.Of. 970 din 28-dec-2015

Regulamentul 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015