Rasfoire documente

Rezolutia MSC.356(92)/2013 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

publicat in M.Of. 93 din 04-feb-2015

Rezolutia MSC.350(92)/2013 cu privire la Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 103 din 09-feb-2015

Rezolutia MEPC.238(65)/2013 referitoare la Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO)

publicat in M.Of. 110 din 11-feb-2015

Rezolutia 2182/2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni

publicat in M.Of. 206 din 27-mar-2015

Rezolutia 2199/2015 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7379-a reuniuni

publicat in M.Of. 206 din 27-mar-2015

Rezolutia MEPC.251(66)/2014 Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Amendamente la regulile 2, 13, 19, 20 şi 21 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi la dispoziţiile referitoare la certificarea motoarelor cu combustibil mixt în conformitate cu Codul tehnic NOx 2008)

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Rezolutia 1730/2006 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 5599-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia 2178/2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7272-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia 2204/2015 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7390-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia MSC.387(94)/2014 Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Rezolutia MSC.319(89)/2011 privind adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 419 din 12-iun-2015

Rezolutia MEPC.249(66)/2014 AMENDAMENTE LA CODUL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE (CODUL BCH) (Stocarea mărfii şi Modelul de Certificat de conformitate)

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Rezolutia MSC.365(93)/2014 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 634 din 20-aug-2015

Rezolutia MEPC.248(66)/2014 Amendamente la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate)

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Rezolutia MSC.371(93)/2014 cu privire la Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Rezolutia MSC.367(93)/2014 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Rezolutia A.1070(28)/2013 cu privire la Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III)

publicat in M.Of. 766 din 14-oct-2015

Rezolutia MSC.375(93)/2014 Amendamente la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Rezolutia A.1085(28)/2013 Amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare

publicat in M.Of. 770 din 15-oct-2015

Rezolutia MEPC.246(66)/2014 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MEPC.247(66)/2014 - AMENDAMENTE LA ANEXA PROTOCOLULUI DIN 1997 PRIVIND AMENDAREA CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE DIN 1973 PENTRU PREVENIREA POLUĂRII DE CĂTRE NAVE, AŞA CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN PROTOCOLUL DIN 1978 REFERITOR LA ACEASTA (PENTRU A FACE OBLIGATORIE UTILIZAREA CODULUI III)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.366(93)/2014 - AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.373(93)/2014 - AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1978 PRIVIND STANDARDELE DE PREGĂTIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.374(93)/2014 - Amendamente la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 775 din 16-oct-2015

Rezolutia MSC.398(95)/2015 - Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS 2008)

publicat in M.Of. 779 din 20-oct-2015

Rezolutia MEPC.256(67)/2014 Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendament la anexa I la MARPOL (Amendament la regula 43)

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Rezolutia MEPC.257(67)/2014 Amendament la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendament la anexa III la MARPOL (Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată)

publicat in M.Of. 930 din 16-dec-2015

Rezolutia MSC.384(94)/2014 Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Rezolutia MSC.382(94)/2014 referitoare la Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU)

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Rezolutia MSC.383(94)/2014 referitoare la Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989)

publicat in M.Of. 936 din 17-dec-2015

Rezolutia 2244(2015)/2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7541-a întâlnire

publicat in M.Of. 934 din 17-dec-2015

Rezolutia 2196/2015 adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7.366-a reuniune

publicat in M.Of. 947 din 22-dec-2015