Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2015 privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Norme Metodologice din 2015 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

publicat in M.Of. 81 din 30-ian-2015

Norme Metodologice din 2015 privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 173 din 12-mar-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in M.Of. 198 din 25-mar-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

publicat in M.Of. 202 din 26-mar-2015

Norme Metodologice din 2015 de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

publicat in M.Of. 218 din 01-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 385 din 03-iun-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 385 din 03-iun-2015

Norme Metodologice din 2015 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

publicat in M.Of. 389 din 04-iun-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 479 din 01-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 479 din 01-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 670 din 03-sep-2015

Norme Metodologice din 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală - Republicare

publicat in M.Of. 752 din 08-oct-2015

Norme Metodologice din 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 813 din 02-noi-2015

Norme Metodologice din 2015 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare

publicat in M.Of. 812 din 02-noi-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

publicat in M.Of. 849 din 16-noi-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

publicat in M.Of. 849 din 16-noi-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 925 din 14-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 953 din 23-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 953 din 23-dec-2015

Norme Metodologice din 2015 privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar

publicat in M.Of. 982 din 30-dec-2015