Rasfoire documente

Norma din 2014 privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 26 din 13-ian-2015

Norma 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Norma din 2014 de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2015

Norma 2/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 44 din 19-ian-2015

Norma din 2015 de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

publicat in M.Of. 54 din 22-ian-2015

Norma din 2015 ''Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)''

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2015

Norma din 2015 privind procedurile simplificate de vămuire

publicat in M.Of. 74 din 28-ian-2015

Norma din 2015 de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2015

Norma 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 101 din 09-feb-2015

Norma 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 106 din 10-feb-2015

Norma 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 131 bis din 20-feb-2015

Norma din 2015 pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman

publicat in M.Of. 168 din 11-mar-2015

Norma 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

publicat in M.Of. 169 din 11-mar-2015

Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 227 din 03-apr-2015

Norma 8/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 267 din 21-apr-2015

Norma 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 268 din 22-apr-2015

Norma 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 272 din 23-apr-2015

Norma 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

publicat in M.Of. 277 din 24-apr-2015

Norma din 2015 privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 369 din 27-mai-2015

Norma din 2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte

publicat in M.Of. 480 din 01-iul-2015

Norma din 2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Norma 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 606 bis din 11-aug-2015

Norma 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Norma din 2015 pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

publicat in M.Of. 636 din 21-aug-2015

Norma 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 636 din 21-aug-2015

Norma 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 648 din 26-aug-2015

Norma din 2015 privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii

publicat in M.Of. 656 din 31-aug-2015

Norma 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Norma 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 667 din 02-sep-2015

Norma 13/2015 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 672 din 03-sep-2015

Norma 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 706 bis din 21-sep-2015

Norma din 2015 privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare

publicat in M.Of. 712 din 22-sep-2015

Norma din 2015 DE SECURITATE NUCLEARĂ privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Norma 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 780 din 20-oct-2015

Norma 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 834 din 09-noi-2015

Norma din 2015 privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Norma 20/2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

publicat in M.Of. 861 din 19-noi-2015

Norma din 2015 privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 867 din 20-noi-2015

Norma din 2015 pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma din 2015 privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 903 bis din 04-dec-2015

Norma 21/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 931 din 16-dec-2015

Norma din 2015 privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma din 2015 privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

publicat in M.Of. 976 din 29-dec-2015

Norma 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 976 din 29-dec-2015

Norma 29/2015 privind Registrul asigurătorilor - reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 30/2015 privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si construcţii, deţinute de asigurători

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Norma 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

publicat in M.Of. 973 bis din 29-dec-2015

Norma 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

publicat in M.Of. 971 bis din 29-dec-2015

Norma 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 976 bis din 29-dec-2015

Norma 37/2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

publicat in M.Of. 974 din 29-dec-2015

Norma 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional

publicat in M.Of. 978 bis din 30-dec-2015

Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă

publicat in M.Of. 981 din 30-dec-2015

Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 982 bis din 30-dec-2015

Norma 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 980 bis din 30-dec-2015

Norma 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015