Rasfoire documente

Ordonanta 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 44 din 19-ian-2015

Ordonanta 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 53 din 22-ian-2015

Ordonanta 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordonanta 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 74 din 28-ian-2015

Ordonanta 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 78 din 29-ian-2015

Ordonanta 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 78 din 29-ian-2015

Ordonanta 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 81 din 30-ian-2015

Ordonanta 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2015

Ordonanta 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Ordonanta 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 81 din 30-ian-2015

Ordonanta 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2015

Ordonanta 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2015

Ordonanta 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 506 din 08-iul-2015

Ordonanta 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015

Ordonanta 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordonanta 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordonanta 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 540 din 20-iul-2015

Ordonanta 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Ordonanta 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

publicat in M.Of. 574 din 30-iul-2015

Ordonanta 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Ordonanta 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Ordonanta 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 577 din 31-iul-2015

Ordonanta 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 639 din 21-aug-2015

Ordonanta 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 639 din 21-aug-2015

Ordonanta 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 639 din 21-aug-2015

Ordonanta 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 639 din 21-aug-2015

Ordonanta 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 642 din 24-aug-2015

Ordonanta 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 641 din 24-aug-2015

Ordonanta 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 646 din 26-aug-2015

Ordonanta 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Ordonanta 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

publicat in M.Of. 653 din 28-aug-2015

Ordonanta 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 654 din 28-aug-2015

Ordonanta 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

publicat in M.Of. 654 din 28-aug-2015

Ordonanta 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 655 din 31-aug-2015

Ordonanta 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 655 din 31-aug-2015

Ordonanta 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 655 din 31-aug-2015

Ordonanta 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

publicat in M.Of. 659 din 31-aug-2015

Ordonanta 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

publicat in M.Of. 660 din 31-aug-2015