Rasfoire documente

Instructiunile 10/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 105 din 10-feb-2015

Instructiuni din 2015 de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Instructiunile 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 327 din 14-mai-2015

Instructiunile 1/2015 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Instructiunile 50/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Instructiuni din 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009

publicat in M.Of. 403 din 09-iun-2015

Instructiuni din 2015 privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate

publicat in M.Of. 424 din 15-iun-2015

Instructiuni din 2015 privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 511 din 09-iul-2015

Instructiunile 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 665 din 02-sep-2015

Instructiunile 1/2015 emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Instructiuni din 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

publicat in M.Of. 708 din 22-sep-2015

Instructiuni din 2015 pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010

publicat in M.Of. 810 din 30-oct-2015

Instructiuni din 2015 privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - ''Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale'' în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in M.Of. 932 din 16-dec-2015

Instructiuni din 2015 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

publicat in M.Of. 952 din 22-dec-2015

Instructiuni din 2015 pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015