Rasfoire documente

Hotarirea 1104/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2015

Hotarirea 1177/2014 privind aprobarea desfiinţării Stadionului ''Ion Oblemenco'', situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii ''Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal''

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2015

Hotarirea 1130/2014 privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Hotarirea 1182/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Hotarirea 1255/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Hotarirea 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Hotarirea 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Hotarirea 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Hotarirea 3/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 4/2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 5/2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Hotarirea 1/2015 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2015

Hotarirea 6/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2015

Hotarirea 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2015

Hotarirea 1187/2014 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2015

Hotarirea 1126/2014 privind aprobarea stemei comunei Văleni, judeţul Olt

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Hotarirea 1127/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Nucet, Perşinari şi Vârfuri, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Hotarirea 1128/2014 pentru aprobarea stemelor comunelor Gugeşti, Jariştea, Negrileşti şi Tulnici, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Hotarirea 1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Hotarirea 1156/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrava şi Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Hotarirea 1157/2014 privind aprobarea stemei comunei Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Hotarirea 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Hotarirea 60/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

publicat in M.Of. 26 din 13-ian-2015

Hotarirea 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 26 din 13-ian-2015

Hotarirea 1184/2014 privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 26 din 13-ian-2015

Hotarirea 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Hotarirea 1189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Hotarirea 2/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3 iunie 2014

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Hotarirea 7/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Hotarirea 10/2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Hotarirea 49/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 30 bis din 14-ian-2015

Hotarirea 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - Republicare

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2015

Hotarirea 11/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 35 din 15-ian-2015

Hotarirea 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016

publicat in M.Of. 33 bis din 15-ian-2015

Hotarirea 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2015

Hotarirea 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Hotarirea 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Hotarirea 14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2015

Hotarirea 16/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Hotarirea 52/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2015

Hotarirea 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2015

Hotarirea 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 43 din 19-ian-2015

Hotarirea 1/2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 12/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI ''Taxa pe valoarea adăugată'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Hotarirea 2/2015 pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2009

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Hotarirea 12/2014 privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 50 din 21-ian-2015

Hotarirea 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Hotarirea 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 50 din 21-ian-2015

Hotarirea 22/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

publicat in M.Of. 50 din 21-ian-2015

Hotarirea 29/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin

publicat in M.Of. 50 din 21-ian-2015

Hotarirea 1/2015 pentru aprobarea modificării Normei ''Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)'', aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2015

Hotarirea 3/2015 pentru aprobarea Normei ''Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)''

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2015

Hotarirea 17/2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Hotarirea 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

publicat in M.Of. 54 din 22-ian-2015

Hotarirea 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 53 din 22-ian-2015

Hotarirea 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 56 din 23-ian-2015

Hotarirea 31/2015 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2015

Hotarirea 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2015

Hotarirea 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2015

Hotarirea 33/2015 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 39/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 65 din 26-ian-2015

Hotarirea 8/2015 privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Hotarirea 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 68 din 27-ian-2015

Hotarirea 25/2015 privind aprobarea stemei oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Hotarirea 35/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Hotarirea 36/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 68 din 27-ian-2015

Hotarirea 37/2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 68 din 27-ian-2015

Hotarirea 41/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 73 din 28-ian-2015

Hotarirea 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 75 din 28-ian-2015

Hotarirea 28/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

publicat in M.Of. 78 din 29-ian-2015

Hotarirea 40/2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional

publicat in M.Of. 78 din 29-ian-2015

Hotarirea 45/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

publicat in M.Of. 77 din 29-ian-2015

Hotarirea 46/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian

publicat in M.Of. 77 din 29-ian-2015

Hotarirea 47/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Hotarirea 1/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 88 din 02-feb-2015

Hotarirea 5/2015 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015

publicat in M.Of. 85 bis din 02-feb-2015

Hotarirea 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX ''Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 86 din 02-feb-2015

Hotarirea 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 88 din 02-feb-2015

Hotarirea 51/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

publicat in M.Of. 87 din 02-feb-2015

Hotarirea 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

publicat in M.Of. 87 din 02-feb-2015

Hotarirea 1/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 89 din 03-feb-2015

Hotarirea 1/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

publicat in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Hotarirea 2/2015 privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Hotarirea 53/2015 privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 89 din 03-feb-2015

Hotarirea 54/2015 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Hotarirea 55/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Hotarirea 56/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

publicat in M.Of. 91 din 03-feb-2015

Hotarirea 2/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 3/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 3/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

publicat in M.Of. 93 din 04-feb-2015

Hotarirea 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program ''deşeuri zero'' pentru Europa COM (2014) 398

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 6/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 92 din 04-feb-2015

Hotarirea 1/2015 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată ''Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii''

publicat in M.Of. 95 din 05-feb-2015

Hotarirea 6/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 ''Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori'', aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 95 din 05-feb-2015

Hotarirea 44/2015 privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicată

publicat in M.Of. 96 din 05-feb-2015

Hotarirea 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

publicat in M.Of. 96 din 05-feb-2015