Rasfoire documente

Ghid din 2014 privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014

publicat in M.Of. 2 bis din 05-ian-2015

Ghid din 2015 DE SECURITATE NUCLEARĂ privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2015

Ghid din 2015 privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

publicat in M.Of. 483 din 02-iul-2015

Ghid din 2015 DE CLASIFICARE a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

publicat in M.Of. 584 din 04-aug-2015

Ghid din 2015 privind verificarea independentă a analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 707 din 21-sep-2015

Ghid din 2015 metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

publicat in M.Of. 748 bis din 07-oct-2015

Ghid din 2015 privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 752 din 08-oct-2015

Ghid din 2015 PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE LA CLĂDIRILE NOI ŞI EXISTENTE, Indicativ Gex 13-2015

publicat in M.Of. 826 bis din 05-noi-2015

Ghid din 2015 de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri - Indicativ GEx 011 - 2015

publicat in M.Of. 834 bis din 09-noi-2015

Ghid din 2015 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996), indicativ P 96-2015

publicat in M.Of. 841 bis din 11-noi-2015