Rasfoire documente

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Acord din 2014 între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto

publicat in M.Of. 46 din 20-ian-2015

Acord din 2014 de amendare a Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

publicat in M.Of. 171 din 12-mar-2015

Acord din 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite

publicat in M.Of. 292 din 29-apr-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

publicat in M.Of. 348 din 20-mai-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale

publicat in M.Of. 414 din 11-iun-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

publicat in M.Of. 448 din 23-iun-2015

Acord din 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru amendarea înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 470 din 30-iun-2015

Acord din 2013 între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

publicat in M.Of. 489 din 03-iul-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război

publicat in M.Of. 555 din 27-iul-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale

publicat in M.Of. 651 din 27-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice

publicat in M.Of. 657 din 31-aug-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale

publicat in M.Of. 703 din 18-sep-2015

Acord din 2013 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe (CEF)

publicat in M.Of. 774 din 16-oct-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 792 din 26-oct-2015

Acord din 2015 între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in M.Of. 837 din 10-noi-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare

publicat in M.Of. 874 din 23-noi-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 882 din 25-noi-2015

Acord din 2015 între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale

publicat in M.Of. 953 din 23-dec-2015