Rasfoire documente

Actul Aditional 1/2009 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 667/14.12.2009, la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii de Gospodărie Comunală, Locativă şi Transporturi Locale pe anul 2007-2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007

publicat in M.Of. 1 cc din 13-ian-2010

Actul Aditional 1/2010 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - D.D.S.N.N. sub nr. 678 din data de 6.01.2010 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Grupului de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe anii 2009-2010 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 219/04/13.04.2009, încheiat astăzi, 11.12.2009

publicat in M.Of. 2 cc din 18-ian-2010

Actul Aditional 1/2010 la ''Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei miniere şi geologiei pentru perioada 2008-2012'', înregistrat la M.M.F.P.S. sub nr. 66/04/11.02.2008 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 4 din 28 februarie 2008, încheiat astăzi 11.02.2010 la Petroşani şi înregistrat la M.M.F.P.S.-D.D.S.N.N. sub nr. 65 din data de 23.02.2010

publicat in M.Of. 4 cc din 02-mar-2010

Act Aditional din 2010 aplicabil contractelor de finanţare de tip grant încheiate de organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU)

publicat in M.Of. 148 bis din 08-mar-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Vest

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Nord-Est

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Sud-Est

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Sud - Muntenia

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Sud-Vest Oltenia

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Nord-Vest

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Centru

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 între AMPOSDRU şi OIRPOSDRU - Regiunea Bucureşti - Ilfov

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIPOSDRU - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIPOSDRU - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Actul Aditional 3/2010 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între AMPOSDRU şi OIPOSDRU - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 271 bis din 27-apr-2010

Act Aditional din 2010 PE ANUL 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2008-2011

publicat in M.Of. 556 din 06-aug-2010

Act Aditional din 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 11-aug-2010

Act Aditional din 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.

publicat in M.Of. 567 din 11-aug-2010

Act Aditional din 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L.

publicat in M.Of. 567 din 11-aug-2010

Act Aditional din 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 11-aug-2010

Actul Aditional 504/2010 la contractul colectiv de muncă la nivelul Ramurii Chimie şi Petrochimie pentru anii 2010-2012 înregistrat la M.M.F.P.S. sub nr. 369/7/5.08.2010, înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 504 din data de 28.10.2010

publicat in M.Of. 12 cc din 21-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societăţii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR GRUP - S.A.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010

Actul Aditional 2/2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societăţii Comerciale FEROTRANS TFI - S.R.L.

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2010