Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2008 pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2009

Norme Tehnice din 2009 privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România

publicat in M.Of. 106 din 20-feb-2009

Normele Tehnice 3/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Normele Tehnice 4/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Norme Tehnice din 2009 de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

publicat in M.Of. 123 din 27-feb-2009

Norme Tehnice din 2009 de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

publicat in M.Of. 123 din 27-feb-2009

Norme Tehnice din 2009 de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

publicat in M.Of. 211 bis din 01-apr-2009

Norme Tehnice din 2009 de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

publicat in M.Of. 211 bis din 01-apr-2009

Norme Tehnice din 2009 PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE - 2008

publicat in M.Of. 255 bis din 16-apr-2009

Norme Tehnice din 2009 FEROVIARE ''Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea amortizoarelor''

publicat in M.Of. 259 din 21-apr-2009

Norme Tehnice din 2009 FEROVIARE - ''Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică. Prevederi de protecţie împotriva şocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz şi 2 x 25 kV, 50 Hz'' (NTF nr. 75-003:2009)

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Norme Tehnice din 2009 ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene''- Cod ANRE: 51.1.017.0.00.03/04/09

publicat in M.Of. 306 din 11-mai-2009

Norme Tehnice din 2009 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane

publicat in M.Of. 429 din 24-iun-2009

Norme Tehnice din 2009 de utilizare a Sistemului de control al exportului

publicat in M.Of. 445 din 29-iun-2009

Norme Tehnice din 2009 ŞI METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale

publicat in M.Of. 487 din 14-iul-2009

Norme Tehnice din 2009 de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 548 din 06-aug-2009

Norme Tehnice din 2009 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 548 din 06-aug-2009

Norme Tehnice din 2009 privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 548 din 06-aug-2009

Norme Tehnice din 2009 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 554 din 10-aug-2009

Norme Tehnice din 2009 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 554 din 10-aug-2009

Norme Tehnice din 2009 de utilizare a Sistemului de control al importului

publicat in M.Of. 640 din 29-sep-2009

Norme Tehnice din 2009 pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

publicat in M.Of. 892 din 21-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

publicat in M.Of. 892 din 21-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

publicat in M.Of. 892 din 21-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

publicat in M.Of. 892 din 21-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind autorizarea utilizării sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

publicat in M.Of. 892 din 21-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind fabricarea, natura şi calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 918 din 29-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind fabricarea, natura şi calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 918 din 29-dec-2009

Norme Tehnice din 2009 privind fabricarea, natura şi calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

publicat in M.Of. 918 din 29-dec-2009