Rasfoire documente

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 713 din 21-oct-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008

publicat in M.Of. 737 din 30-oct-2008

Reglementari din 2008 aeronautică civilă română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008

publicat in M.Of. 42 din 18-ian-2008

Reglementari din 2008 aeronautice civile române RACR-LPTA, ''Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil'', ediţia 3/2008

publicat in M.Of. 368 din 14-mai-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE - RACR - AIS SERVICIUL DE INFORMARE AERONAUTICĂ, ediţia 02/2008

publicat in M.Of. 468 bis din 24-iun-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE ''Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO'', ediţia 2/2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR - LCTA ''Licenţierea controlorilor de trafic aerian'', ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 561 din 24-iul-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă - RACR-IAC, ediţia 01/2008

publicat in M.Of. 839 din 12-dec-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR-ASMET, ''ASISTENŢA METEOROLOGICĂ A ACTIVITĂŢILOR AERONAUTICE CIVILE'', ediţia 4/2008

publicat in M.Of. 875 bis din 23-dec-2008

Reglementari din 2008 Aeronautice Civile - Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor (RACR - AD - PETA) - Ediţia 1/2008

publicat in M.Of. 692 bis din 10-oct-2008

Reglementari din 2008 privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR-ATS SERVICIILE DE TRAFIC AERIAN, ediţia 2

publicat in M.Of. 411 bis din 02-iun-2008