Rasfoire documente

Rectificare din 2008 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945''

publicat in M.Of. 442 din 12-iun-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.330/C/2008 privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 octombrie 2008

publicat in M.Of. 709 din 20-oct-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2008

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretului nr. 1.099/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 20 decembrie 2007

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 2 la Decretul nr. 371/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 şi 291 bis din 15 decembrie 1995

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul articolului 3 al Hotărârii Senatului nr. 61/2007 privind validarea unor mandate de senator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007

publicat in M.Of. 110 din 12-feb-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2007

publicat in M.Of. 110 din 12-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 110 din 12-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Rectificare din 2008 la articolul unic al Decretului nr. 1.102/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 132 din 20-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 132 din 20-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 132 din 20-feb-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 139 din 22-feb-2008

Rectificare din 2008 la Contractul de împrumut din Legea nr. 44/2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul ''Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii'' (etapa a 3-a), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 4 aprilie 2005

publicat in M.Of. 158 din 29-feb-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 2 la Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.181/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 162 din 03-mar-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov - Cluj - Borş'', a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov - Cluj - Borş şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Bale din judeţul Bihor'', din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov - Cluj - Borş'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 octombrie 2007

publicat in M.Of. 191 din 12-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 5 martie 2008

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 25/2008 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 15 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Rectificare din 2008 la pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008

publicat in M.Of. 218 din 21-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ''Roman'' - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale ''Roman'' - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2008

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 229 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2008

publicat in M.Of. 229 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 1.094/2004 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 13 decembrie 2004

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.961/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2007 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, şi a tarifelor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 335/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 şi 274 bis din 24 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 371/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 şi 291 bis din 15 decembrie 1995

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 336/1996 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 18 septembrie 1996

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 500/1996 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 1 noiembrie 1996

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 şi 652 bis din 16 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 184/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2008

publicat in M.Of. 285 din 11-apr-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 286 din 14-apr-2008

Rectificare din 2008 la Legea nr. 40/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2008

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 23 aprilie 2008

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004

publicat in M.Of. 350 din 07-mai-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.430/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 350 din 07-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 101/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din data de 5 februarie 2008

publicat in M.Of. 367 din 14-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 23 aprilie 2008

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 în preambulul Ordinului ministrului apărării nr. M 39/2008 pentru delegarea către şeful Direcţiei management resurse umane a competenţei îndeplinirii atribuţiilor privind coordonarea şi controlul Universităţii Naţionale de Apărare ''Carol I'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2008 privind acordarea unui ajutor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008

publicat in M.Of. 392 din 23-mai-2008

Rectificare din 2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 1 aprilie 2008

publicat in M.Of. 396 din 27-mai-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a organizaţiei nonprofit ''DeSales University'' din Statele Unite ale Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie 2007

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului apărării nr. M.36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 7 mai 2008

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 şi 244 bis din 25 octombrie 1995

publicat in M.Of. 442 din 12-iun-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 17 septembrie 2007

publicat in M.Of. 447 din 16-iun-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 510/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008

publicat in M.Of. 447 din 16-iun-2008

Rectificare din 2008 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004

publicat in M.Of. 492 din 01-iul-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 567/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 29 mai 2008

publicat in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 710/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Circulara Băncii Naţionale a României nr. 18/2008 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 3 iulie 2008

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008

publicat in M.Of. 514 din 08-iul-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Senatului nr. 32/2008 privind validarea unui mandat de senator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 2 iulie 2008

publicat in M.Of. 549 din 21-iul-2008

Rectificare din 2008 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 857 din 9 iulie 2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 552 din 22-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 455/C/2008 privind aprobarea cererilor de renunţare la cetăţenia română ale unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.589/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Rectificare din 2008 la Legea nr. 239/2002 privind înfiinţarea Universităţii ''Titu Maiorescu'' din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 aprilie 2002

publicat in M.Of. 575 din 30-iul-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de ''Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989'', a titlului de ''Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989'' şi a medaliei ''Revoluţia română din decembrie 1989'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 516/2008 privind preluarea străzii Ştefan cel Mare din domeniul public al oraşului Comăneşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Comăneşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acesteia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 2008

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.422/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 572/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 788/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 24 martie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.010/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.011/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 606 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 335/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 şi 274 bis din 24 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 373/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 şi 291 bis din 15 decembrie 1995

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008