Rasfoire documente

Program din 2008 NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AERONAUTICE - PNPSA

publicat in M.Of. 605 bis din 14-aug-2008

Program din 2008 de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Program din 2008 NAŢIONAL pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Program din 2008 GEOLOGIC LA NIVEL NAŢIONAL privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale pentru perioada 2009-2012

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Program din 2008 al cercetărilor statistice al Institutului Naţional de Statistică pentru anul 2008

publicat in M.Of. 569 bis din 29-iul-2008

Program din 2007 de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2008

publicat in M.Of. 47 din 21-ian-2008

Program din 2008 de pregătire profesională continuă aferent anului 2008

publicat in M.Of. 105 din 11-feb-2008

Program din 2008 NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2008-2010

publicat in M.Of. 416 din 03-iun-2008

Program din 2008 de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

publicat in M.Of. 520 din 10-iul-2008

Program din 2008 DE APLICARE a Acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Program din 2008 de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 583 din 04-aug-2008

Program din 2008 NAŢIONAL de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Program din 2008 DE COLABORARE în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, pentru anii 2008-2011

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Program din 2008 DE COOPERARE între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass - mediei, tineretului şi sportului

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008