Rasfoire documente

Procedura din 2008 de inventariere a locuinţelor afectate de calamităţi naturale

publicat in M.Of. 577 din 31-iul-2008

Procedura din 2008 privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Procedura din 2008 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

publicat in M.Of. 657 din 18-sep-2008

Procedura din 2008 privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

publicat in M.Of. 665 din 24-sep-2008

Procedura din 2008 privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată

publicat in M.Of. 669 din 26-sep-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

publicat in M.Of. 695 din 13-oct-2008

Procedura din 2008 privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale

publicat in M.Of. 706 din 17-oct-2008

Procedura din 2008 privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Procedura din 2008 privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

publicat in M.Of. 793 din 26-noi-2008

Procedura din 2008 de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES

publicat in M.Of. 818 din 05-dec-2008

Procedura din 2008 privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Procedura din 2008 privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008

publicat in M.Of. 816 din 05-dec-2008

Procedura din 2008 de diagnostic prin examene de laborator şi supraveghere a pestei porcine clasice

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 de vaccinare de urgenţă contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 de vaccinare de urgenţă contra pestei porcine clasice la mistreţi

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Procedura din 2008 privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice

publicat in M.Of. 827 din 09-dec-2008

Procedura din 2008 de eliberare a autorizaţiilor de import paralel1 pentru medicamente de uz uman

publicat in M.Of. 867 din 22-dec-2008

Procedura din 2008 de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor / carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activităţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări miniere şi activităţi de execuţie a lucrărilor miniere)

publicat in M.Of. 892 din 29-dec-2008

Procedura din 2008 de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Procedura din 2008 de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Procedura din 2008 de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România

publicat in M.Of. 131 din 20-feb-2008

Procedura din 2008 de control intern şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Procedura din 2008 pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Procedura din 2008 de autorizare simplificată pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Procedura din 2008 de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care figurează în lista contribuabililor inactivi

publicat in M.Of. 301 din 17-apr-2008

Procedura din 2008 NAŢIONALĂ privind utilizarea mecanismului ''Implementare în comun (JI)'' pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Procedura din 2008 de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

publicat in M.Of. 339 din 01-mai-2008

Procedura din 2008 INTERNĂ de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Procedura din 2008 privind declararea contribuabililor inactivi

publicat in M.Of. 404 din 29-mai-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

publicat in M.Of. 431 din 09-iun-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 476 din 27-iun-2008

Procedura din 2008 privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 498 din 02-iul-2008

Procedura din 2008 pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Procedura din 2008 de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Procedura din 2008 privind colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale fată de debitori instituţii publice

publicat in M.Of. 536 din 16-iul-2008

Procedura din 2008 CADRU privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

publicat in M.Of. 546 din 18-iul-2008

Procedura din 2008 de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

publicat in M.Of. 782 din 24-noi-2008

Procedura din 2008 privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă

publicat in M.Of. 813 din 04-dec-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Procedura din 2008 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

publicat in M.Of. 475 din 27-iun-2008

Procedura din 2008 de inventariere a locuinţelor afectate de calamităţi naturale

publicat in M.Of. 577 din 31-iul-2008

Procedura din 2008 de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Procedura din 2008 simplificată de obţinere a autorizaţiilor de comercializare pentru produse medicinale veterinare

publicat in M.Of. 710 din 20-oct-2008

Procedura din 2008 de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de declarare a opoziţiei la nivel naţional

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ

publicat in M.Of. 293 din 15-apr-2008

Procedura din 2008 de emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008