Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2007 privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in M.Of. 135 din 21-feb-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in M.Of. 135 din 21-feb-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in M.Of. 135 din 21-feb-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in M.Of. 135 din 21-feb-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 ce reglementează condiţiile generale şi specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 321 din 23-apr-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 895 din 30-dec-2008