Rasfoire documente

Norma sanitara veterinara din 2008 privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate / autorizate sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

publicat in M.Of. 768 din 14-noi-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară

publicat in M.Of. 166 din 04-mar-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie

publicat in M.Of. 176 din 07-mar-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

publicat in M.Of. 325 din 24-apr-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor

publicat in M.Of. 341 din 02-mai-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în exploataţiile în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice

publicat in M.Of. 219 din 21-mar-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

publicat in M.Of. 726 din 27-oct-2008