Rasfoire documente

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 447 din 16-iun-2008

Lista din 2008 a asociaţiilor şi fundaţiilor care beneficiază de subvenţii de la bugetul Consiliului Local Reşiţa pentru anul 2008

publicat in M.Of. 158 din 29-feb-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 6 noiembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 760 din 11-noi-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş în perioada ianuarie-decembrie 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Lista din 2008 asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Huşi care primesc subvenţii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Huşi în anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

publicat in M.Of. 171 din 05-mar-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 226 din 25-mar-2008

Lista din 2008 semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, formaţiunile politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Braşov care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 312 din 21-apr-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Focşani care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 422 din 05-iun-2008

Lista din 2008 asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2008

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Lista din 2008 COMPLETAREA LISTEI partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 447 din 16 iunie 2008

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 457 din 19-iun-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 492 din 01-iul-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Lista din 2008 semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri

publicat in M.Of. 688 din 09-oct-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 7 octombrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 699 din 14-oct-2008

Lista din 2008 cuprinzând fundaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă juridică

publicat in M.Of. 707 din 17-oct-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 2 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Lista din 2008 partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 11 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 864 din 22-dec-2008