Rasfoire documente

Ordonanta 106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale - REPUBLICARE*)

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Ordonanta 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării - Republicare

publicat in M.Of. 686 din 08-oct-2008

Ordonanta 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

publicat in M.Of. 83 din 01-feb-2008

Ordonanta 25/2008 pentru modificarea şi completarea de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice - Republicare*)

publicat in M.Of. 448 din 16-iun-2008

Ordonanta 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 81 din 01-feb-2008

Ordonanta 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului ''Schi în România''

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008

publicat in M.Of. 80 din 01-feb-2008

Ordonanta 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 657 din 18-sep-2008

Ordonanta 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 13/2008 privind creşterile salariate aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008

publicat in M.Of. 81 din 01-feb-2008

Ordonanta 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 81 din 01-feb-2008

Ordonanta 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2008

Ordonanta 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

publicat in M.Of. 82 din 01-feb-2008

Ordonanta 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă - Republicare*)

publicat in M.Of. 177 din 07-mar-2008

Ordonanta 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 626 din 28-aug-2008

Ordonanta 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare - Republicare*)

publicat in M.Of. 365 din 13-mai-2008

Ordonanta 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 79 din 01-feb-2008

Ordonanta 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Ordonanta 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Ordonanta 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Ordonanta 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 79 din 01-feb-2008

Ordonanta 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 551 din 22-iul-2008

Ordonanta 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Ordonanta 20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordonanta 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordonanta 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

publicat in M.Of. 626 din 28-aug-2008

Ordonanta 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi*) - Republicare

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordonanta 28/2008 privind registrul agricol

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008