Rasfoire documente

Ordinul 207/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2008

Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2008

Ordinul 1035/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Ordinul 1070/2007 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 1104/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2008

Ordinul 1328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 1349/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2008

Ordinul 2138/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Ordinul 2165/2007 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernului Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Ordinul 2230/2007 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Ordinul 2475/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2008

Ordinul 206/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2008

Ordinul 1102/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 1105/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 1351/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 1352/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 2472/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale 'RADIONAV'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 2474/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Ordinul 2497/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2008

Ordinul 977/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1103/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1350/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 1707/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 2416/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 2473/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2008

Ordinul 2841/2007 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5652/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2843/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular ''Şcoala Mea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2844/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala ''Elf'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2845/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Ţăndărică 4'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2846/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Ţăndărică 3'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2847/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Ţăndărică 2'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2848/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Ţăndărică 1'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2849/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Helen'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2850/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular ''Grădiniţa Mea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 2851/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''ELPIS'' din Dej

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2008

Ordinul 1/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

publicat in M.Of. 15 bis din 09-ian-2008

Ordinul 18/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 55/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2008

Ordinul 62/2007 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 63/2007 privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2007

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 210/2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2008

Ordinul 373/2007 pentru stabilirea Zilei aniversare a Oficiului Român pentru Imigrări

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 16 bis din 09-ian-2008

Ordinul 1354/2007 privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare pentru a organiza şi desfăşura forme de pregătire şi perfecţionare aprobate, în vederea obţinerii şi menţinerii valabilităţii brevetelor şi certificatelor de capacitate a personalului navigant

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 1355/2007 pentru aprobarea Normelor privind instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigaţie interioară care arborează pavilion român

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2008

Ordinul 1363/2007 privind înfiinţarea Aeroclubului Teritorial Caransebeş ca subunitate fără personalitate juridică, în compunerea Aeroclubului României

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 2496/2007 privind completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 2842/2007 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5633/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Piatra-Neamţ

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 3/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2008

Ordinul 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2008

Ordinul 768/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2008

Ordinul 769/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 1119/2007 privind aprobarea categorilior de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 19 din 10-ian-2008

Ordinul 1141/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2392/2007 privind aprobarea categorilior de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 19 din 10-ian-2008

Ordinul 2419/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2471/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2779/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2008

Ordinul 2654/2007 privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate ''Theodor Aman'' pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Ordinul 2758/2007 privind aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate ''Theodor Aman'' pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Ordinul 10416/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''INTEC'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10417/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Institutul Naţional de Sticlă'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10418/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Institutul Naţional al Lemnului'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10419/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''ICTCM'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10420/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''CEPIEM'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10421/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''CASSTIL'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10422/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Construcţii Aeronautice'' - S.A. Ghimbav

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10423/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''INAR'' - S.A. Braşov

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10424/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Centru de Echitaţie'' - S.A. Poiana Braşov

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10425/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''MASTER'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10426/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A. Năvodari

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10427/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Nicolina'' - S.A. Iaşi

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10428/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''CELROM'' - S.A. Drobeta-Turnu Severin

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10429/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''OLTCHIM'' - S.A. Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10430/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''SIMPAS'' - S.A. Alexandria

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10431/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''Pensiune Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel)'' - S.A. Făgăraş

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10432/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''CIPROM'' - S.A. Ploieşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10433/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''PETROTRANS'' - S.A. Ploieşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10434/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională ''PLAFAR'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10435/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''BĂNEASA'' - S.A. Voluntari

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10436/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la C.N.M. ''PETROMIN'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 10437/2007 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ''ITEC'' - S.A. Brazi

publicat in M.Of. 21 din 11-ian-2008

Ordinul 9/2008 privind modificarea alin. (1) al art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 25 din 14-ian-2008

Ordinul 19/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Ordinul 1214/2007 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Ordinul 1327/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 25 din 14-ian-2008

Ordinul 2374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

publicat in M.Of. 25 bis din 14-ian-2008

Ordinul 4/2008 privind arondarea teritorială a deţinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligaţia de a-i preda bunurile

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 11/2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 45/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

publicat in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Ordinul 764/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 1774/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

publicat in M.Of. 34 din 16-ian-2008

Ordinul 6/2008 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2008

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Ordinul 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere

publicat in M.Of. 34 din 16-ian-2008

Ordinul 1110/2007 pentru modificarea anexelor nr. 6, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Ordinul 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

publicat in M.Of. 34 din 16-ian-2008