Rasfoire documente

Instructiuni din 2008 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

publicat in M.Of. 621 din 26-aug-2008

Instructiuni din 2008 privind mentenanţa tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol

publicat in M.Of. 520 din 10-iul-2008

Instructiuni din 2008 pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 556 din 23-iul-2008

Instructiuni din 2008 privind accesul operatorilor economici la aplicaţia de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel naţional

publicat in M.Of. 581 din 01-aug-2008

Instructiuni din 2008 privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

publicat in M.Of. 718 din 22-oct-2008

Instructiuni din 2008 pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind transportul, depozitarea şi utilizarea vaccinurilor antipestoase vii atenuate şi a vaccinurilor antipestoase sub formă de momeli vaccinate cu administrare orală, destinate vaccinării de urgenţă a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale de porcine, respectiv a mistreţilor, precum şi sistemele de raportare şi verificare a vaccinărilor

publicat in M.Of. 824 din 08-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS / TIR din aplicaţia NCTS - RO

publicat in M.Of. 851 din 18-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 850 din 17-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice

publicat in M.Of. 864 din 22-dec-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

publicat in M.Of. 276 din 08-apr-2008

Instructiunile 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

publicat in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Instructiuni din 2007 de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale

publicat in M.Of. 42 din 18-ian-2008

Instructiuni din 2007 de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale

publicat in M.Of. 42 din 18-ian-2008

Instructiuni din 2007 de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale

publicat in M.Of. 42 din 18-ian-2008

Instructiuni din 2008 privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă

publicat in M.Of. 99 din 08-feb-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor de şomaj

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Instructiuni din 2008 privind modalităţile de aplicare a Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare

publicat in M.Of. 156 din 29-feb-2008

Instructiuni din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României

publicat in M.Of. 160 din 03-mar-2008

Instructiunile 1/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Tarifului intern de călători

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

publicat in M.Of. 276 din 08-apr-2008

Instructiuni din 2008 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 423 din 05-iun-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

publicat in M.Of. 524 din 11-iul-2008

Instructiuni din 2008 de completare a documentului administrativ de însoţire (DAI), utilizând aplicaţia RO-DAI de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv

publicat in M.Of. 535 din 16-iul-2008

Instructiunile 8/2007 cerinţelor minime de capital

publicat in M.Of. 78 bis din 31-ian-2008

Instructiuni din 2008 privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Instructiuni din 2008 privind instituirea serviciului ''Plicul cu idei''

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Instructiunile 2/2008 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Instructiuni din 2008 pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Instructiunile 569/2008 privind desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva Incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 811 din 04-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR

publicat in M.Of. 860 din 20-dec-2008

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Instructiunile 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 582 din 01-aug-2008

Instructiunile 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Instructiuni din 2008 privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

publicat in M.Of. 267 din 04-apr-2008