Rasfoire documente

Actul Aditional 4/2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004

publicat in M.Of. 788 din 25-noi-2008

Actul Aditional 2/2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

publicat in M.Of. 462 din 20-iun-2008

Actul Aditional 3/2008 de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115 RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Actul Aditional 15/2008 la Contractul de mentenanţă material rulant de metrou şi feroviar nr. 91 din 20 noiembrie 2003

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2008

Actul Aditional 166/2008 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale pe anii 2007-2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)

publicat in M.Of. 6 cc din 09-apr-2008

Actul Aditional 469/2008 LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI CHIMICE ŞI PETROCHIMICE PE ANII 2007-2010, nr. 412/10/31.07.2007

publicat in M.Of. 12cc din 19-aug-2008

Actul Aditional 485/2008 la contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii industriei textile şi a produselor textile pe anii 2007-2010

publicat in M.Of. 14cc din 06-oct-2008

Actul Aditional 2/2008 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Ramurii de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale pe anii 2007-2011 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007,

publicat in M.Of. 15cc din 10-oct-2008

Actul Aditional 272/2008 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Ramurii Industriei Alimentare, a Băuturilor şi Tutunului înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 81/01/20.01.2006

publicat in M.Of. 11 cc din 20-iun-2008