Rasfoire documente

Amendamentul 2/2008 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Amendament din 2006 INSTRUMENTE DE AMENDARE a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994), de Conferinţa plenipotenţiari (Minneapolis, 1998) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002)

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Amendament din 2008 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Amendament din 2008 între Guvernul României si Banca Europeana de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 29 aprilie 2008 si 21 august 2008 si la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Amendament din 2008 convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României şi Banca Japoniei pentru Cooperare internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008