Rasfoire documente

Contract Colectiv de Munca 631/2007 la nivelul ramurii construcţii pe anii 2008-2009

publicat in M.Of. 1 cc din 10-ian-2008

Contract Colectiv de Munca 710/2008 unic la nivelul ramurii construcţii de maşini pe anii 2008-2010

publicat in M.Of. 2 cc din 01-feb-2008

Contract Colectiv de Munca 722/2008 unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010

publicat in M.Of. 3 cc din 11-feb-2008

Contract Colectiv de Munca 66/04/2008 UNIC LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI MINIERE ŞI GEOLOGIEI pe anii 2008-2012

publicat in M.Of. 4 cc din 28-feb-2008

Contract Colectiv de Munca din 2008 LA NIVELUL GRUPULUI DE UNITĂŢI DIN MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE pe anii 2008-2009

publicat in M.Of. 5 cc din 04-apr-2008

Contract Colectiv de Munca 224/06/2008 UNIC LA NIVELUL RAMURII AGRICULTURII, PISCICULTURII ŞI PESCUITULUI pe anii 2008-2009

publicat in M.Of. 7 cc din 25-apr-2008

Contract Colectiv de Munca din 2008 UNIC LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI LEMNULUI - CCMUR (exploatarea forestieră, prelucrarea primară a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn, a altor produse din lemn şi alte activităţi industriale) PE ANII 2008-2012

publicat in M.Of. 10 cc din 21-mai-2008

Contract Colectiv de Munca 47019/2008 UNIC PE RAMURA INDUSTRIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII pe anii 2008-2010

publicat in M.Of. 13cc din 28-aug-2008

Contract Colectiv de Munca din 2008 la nivel de ramură sanitară pe perioada 2008-2010

publicat in M.Of. 16cc din 20-oct-2008