Rasfoire documente

Contract Colectiv de Munca 2678/2005 la nivel de ramură sanitară pe perioada 2005-2007

publicat in M.Of. 2 cc din 31-ian-2006

Contract Colectiv de Munca 2752/2005 al Cooperaţiei de Consum pe anii 2005-2007

publicat in M.Of. 3 cc din 07-feb-2006

Contract Colectiv de Munca 81/01/2006 UNIC la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului pe anul 2006, încheiat conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată cu modificările ulterioare, semnat de către părţi şi înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 81/01/20.01.2006

publicat in M.Of. 4 cc din 22-feb-2006

Contract Colectiv de Munca 197/03/2006 UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ - CULTURĂ pentru anii 2006-2008

publicat in M.Of. 5 cc din 04-apr-2006

Contract Colectiv de Munca 357/05/2006 unic la nivel de ramură transporturi pentru anii 2006-2007 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr. 603/16.03.2006, încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată

publicat in M.Of. 6 cc din 17-apr-2006

Contract Colectiv de Munca 674/2006 unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in M.Of. 8 cc din 15-mai-2006

Contract Colectiv de Munca 993/11/2006 unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006-2007

publicat in M.Of. 9 cc din 24-mai-2006

Contract Colectiv de Munca 946/10/2006 la nivelul ramurii industriei textile şi a produselor textile 2005-2006 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

publicat in M.Of. 10 cc din 28-iul-2006

Contract Colectiv de Munca 1579/2006 la nivelul ramurii Industria Materialelor de Construcţii pentru perioada 2006-2008

publicat in M.Of. 12 cc din 29-noi-2006

Contract Colectiv de Munca 2560/2006 pentru anii 2006-2007 la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului

publicat in M.Of. 13 cc din 15-dec-2006