Rasfoire documente

Circulara 15/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna mai 2005

publicat in M.Of. 401 din 12-mai-2005

Circulara 1/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2005

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2005

Circulara 2/2005 privind modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Naţională a României pentru serviciile de plăţi fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Naţionale a României nr. 18/1999

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2005

Circulara 4/2005 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii şi rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie - 23 februarie 2005

publicat in M.Of. 72 din 21-ian-2005

Circulara 5/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2005

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2005

Circulara 6/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum şi pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

publicat in M.Of. 141 din 16-feb-2005

Circulara 8/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna martie 2005

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2005

Circulara 9/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu completările ulterioare

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2005

Circulara 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

publicat in M.Of. 196 din 08-mar-2005

Circulara 10/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna aprilie 2005

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2005

Circulara 11/2005 pentru abrogarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2005

Circulara 13/2005 privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă naţională şi în euro şi a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională

publicat in M.Of. 321 din 15-apr-2005

Circulara 12/2005 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea ''125 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României''

publicat in M.Of. 326 din 18-apr-2005

Circulara 14/2005 privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor, emisiunea 2005

publicat in M.Of. 384 din 06-mai-2005

Circulara 16/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna iunie 2005

publicat in M.Of. 486 din 09-iun-2005

Circulara 17/2005 pentru modificarea limitei poziţiei nete totale a tranzacţiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1995 privind nivelul poziţiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăţilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzacţiile valută contra lei efectuate pe piaţa valutară interbancară

publicat in M.Of. 486 din 09-iun-2005

Circulara 18/2005 pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 504 din 14-iun-2005

Circulara 20/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

publicat in M.Of. 508 din 15-iun-2005

Circulara 19/2005 privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei naţionale

publicat in M.Of. 509 din 15-iun-2005

Circulara 23/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2005

publicat in M.Of. 597 din 11-iul-2005

Circulara 24/2005 pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

publicat in M.Of. 620 din 16-iul-2005

Circulara 22/2005 pentru suspendarea aplicabilităţii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului

publicat in M.Of. 628 din 19-iul-2005

Circulara 25/2005 privind adresele paginilor Reuters şi Bloomberg în care se comunică ratele de dobândă BUBID, EURIBOR şi LIBOR

publicat in M.Of. 636 din 20-iul-2005

Circulara 26/2005 privind abrogarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balanţei de plăţi externe

publicat in M.Of. 683 din 29-iul-2005

Circulara 28/2005 pentru abrogarea art. I pct. 1 alin. 3 şi pct. 2 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar, cu modificările şi completările ulterioare, şi abrogarea unor prevederi ale Circularei Băncii Naţionale a României nr. 42/1995

publicat in M.Of. 716 din 08-aug-2005

Circulara 29/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna august 2005

publicat in M.Of. 716 din 08-aug-2005

Circulara 30/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna septembrie 2005

publicat in M.Of. 807 din 06-sep-2005

Circulara 32/2005 privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă naţională şi a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională

publicat in M.Of. 861 din 23-sep-2005

Circulara 33/2005 pentru suspendarea aplicabilităţii unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificările ulterioare

publicat in M.Of. 868 din 27-sep-2005

Circulara 34/2005 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea ''50 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu''

publicat in M.Of. 877 din 29-sep-2005

Circulara 35/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2005

publicat in M.Of. 901 din 07-oct-2005

Circulara 36/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna noiembrie 2005

publicat in M.Of. 981 din 04-noi-2005

Circulara 37/2005 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2005

publicat in M.Of. 1039 din 23-noi-2005

Circulara 38/2005 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 10 lei, emisiunea ''Istoria aurului - Tezaurul de la Perşinari''

publicat in M.Of. 1092 din 05-dec-2005

Circulara 39/2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna decembrie 2005

publicat in M.Of. 1101 din 07-dec-2005

Circulara 40/2005 privind modul de desfăşurare a compensării multilaterale a plăţilor fără numerar pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată de debit în perioada 22-30 decembrie 2005

publicat in M.Of. 1156 din 21-dec-2005