Rasfoire documente

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Federal al Justiţiei al Republicii Austria privind facilitarea cooperării judiciare în materie penală

publicat in M.Of. 384 din 30-apr-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul de Stat al Cooperativelor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Indonezia privind cooperarea în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 466 din 25-mai-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 ŞI COOPERARE între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Agenţia Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor

publicat in M.Of. 471 din 26-mai-2004

Memorandum de Intelegere din 2003 între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA)

publicat in M.Of. 538 din 16-iun-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România şi Ministerul Comunicaţiilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime şi pe căile navigabile interioare şi a construcţiei de infrastructuri asociate

publicat in M.Of. 663 din 23-iul-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice şi Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor

publicat in M.Of. 681 din 29-iul-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 şi cooperare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Industriei Mici şi Mijlocii din Republica Turcia

publicat in M.Of. 733 din 13-aug-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism din România şi Administraţia Naţională a Turismului din Republica Populară Chineză privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetăţenilor chinezi în România

publicat in M.Of. 857 din 20-sep-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne

publicat in M.Of. 869 din 23-sep-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între România şi Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene (eTEN)

publicat in M.Of. 882 din 27-sep-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului ''Activităţi de implementare şi monitorizare a strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor - 2004'' dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relaţii Interetnice (D.R.I.) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D)

publicat in M.Of. 914 din 07-oct-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare

publicat in M.Of. 1069 din 17-noi-2004

Memorandum de Intelegere din 2004 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar

publicat in M.Of. 1137 din 01-dec-2004

Memorandum de Intelegere din 2003 între România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii ''Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)''

publicat in M.Of. 1138 din 02-dec-2004

Memorandum de Intelegere din 2003 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC)

publicat in M.Of. 1138 din 02-dec-2004

Memorandum de Intelegere din 2002 între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 1224 din 20-dec-2004

Memorandum de Intelegere din 2003 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice

publicat in M.Of. 1240 din 22-dec-2004