Rasfoire documente

Norma din 2002 cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2003

Norma din 2002 pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare

publicat in M.Of. 8 din 09-ian-2003

Norma 20/2002 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romanei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 17 din 14-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la stabilirea conditiilor de calitate ale zaharului din sfecla de zahar cumparat de organismul de interventie

publicat in M.Of. 25 din 17-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la metodele de analiza pentru determinarea conditiilor de calitate ale zaharului cumparat de organismul de interventie

publicat in M.Of. 25 din 17-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la stabilirea conditiilor de calitate ale zaharului din sfecla de zahar cumparat de organismul de interventie

publicat in M.Of. 25 din 17-ian-2003

Norma din 2002 cu privire la metodele de analiza pentru determinarea conditiilor de calitate ale zaharului cumparat de organismul de interventie

publicat in M.Of. 25 din 17-ian-2003

Norma din 2002 privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

publicat in M.Of. 27 din 20-ian-2003

Norma din 2002 privind determinarea cotei de profit sau a venitului obtinut de titularul unui brevet, prevazute la art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata

publicat in M.Of. 32 din 22-ian-2003

Norma din 2002 DE SECURITATE RADIOLOGICA - PROCEDURI DE ACCEPTARE A INTREPRINDERILOR EXTERNE

publicat in M.Of. 50 bis din 29-ian-2003

Norma din 2002 privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

publicat in M.Of. 86 din 11-feb-2003

Norma din 2002 privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

publicat in M.Of. 86 din 11-feb-2003

Norma din 2002 privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national

publicat in M.Of. 91 din 13-feb-2003

Norma din 2003 privind registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare

publicat in M.Of. 97 din 17-feb-2003

Norma 1/2003 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate

publicat in M.Of. 96 din 17-feb-2003

Norma din 2002 privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap

publicat in M.Of. 103 din 19-feb-2003

Norma din 2002 de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

publicat in M.Of. 111 din 21-feb-2003

Norma din 2003 privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

publicat in M.Of. 113 din 24-feb-2003

Norma din 2003 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele autorizate in evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asiguratori

publicat in M.Of. 117 din 24-feb-2003

Norma din 2002 de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

publicat in M.Of. 125 din 26-feb-2003

Norma din 2002 de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

publicat in M.Of. 125 din 26-feb-2003

Norma din 2002 de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

publicat in M.Of. 125 din 26-feb-2003

Norma din 2003 GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

publicat in M.Of. 130 bis din 27-feb-2003

Norma din 2002 privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii

publicat in M.Of. 141 din 05-mar-2003

Norma din 2002 privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii

publicat in M.Of. 141 din 05-mar-2003

Norma din 2003 privind denumirile sub care se vand si conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii

publicat in M.Of. 141 din 05-mar-2003

Norma din 2002 privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

publicat in M.Of. 158 din 12-mar-2003

Norma din 2003 privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

publicat in M.Of. 162 din 13-mar-2003

Norma 2/2003 privind determinarea si raportarea ratelor medii ale dobanzilor practicate in sistemul bancar

publicat in M.Of. 160 din 13-mar-2003

Norma 3/2003 pentru completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2003

Norma din 2003 privind conditiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii

publicat in M.Of. 199 din 27-mar-2003

Norma din 2003 privind conditiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii

publicat in M.Of. 199 din 27-mar-2003

Norma din 2003 privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 228 din 04-apr-2003

Norma din 2003 pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgand din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2002

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2003

Norma din 2003 privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

publicat in M.Of. 255 din 12-apr-2003

Norma din 2003 privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

publicat in M.Of. 260 din 15-apr-2003

Norma din 2003 privind organizarea si desfasurarea activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii

publicat in M.Of. 300 din 06-mai-2003

Norma din 2003 ŞI PROCEDURI pentru punerea la dispoziţie, de către Regia Naţională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în scopul construirii de locuinţe pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani

publicat in M.Of. 310 din 08-mai-2003

Norma din 2003 ŞI PROCEDURI pentru punerea la dispoziţie, de către Regia Naţională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în scopul construirii de locuinţe pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani

publicat in M.Of. 310 din 08-mai-2003

Norma din 2003 privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

publicat in M.Of. 316 din 12-mai-2003

Norma din 2003 pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

publicat in M.Of. 317 din 12-mai-2003

Norma din 2003 de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice

publicat in M.Of. 363 din 28-mai-2003

Norma din 2003 privind modul de acordare a cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline

publicat in M.Of. 363 din 28-mai-2003

Norma din 2003 privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale

publicat in M.Of. 362 bis din 28-mai-2003

Norma din 2003 privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale

publicat in M.Of. 362 bis din 28-mai-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 419 din 16-iun-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 419 din 16-iun-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 419 din 16-iun-2003

Norma din 2003 cu privire la metodele de analiză pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Norma din 2003 cu privire la metodele de analiză pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Norma din 2003 cu privire la metodele de analiză pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman

publicat in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Norma 4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ

publicat in M.Of. 445 din 23-iun-2003

Norma 5/2003 privind condiţiile specifice de funcţionare a caselor de economii pentru domeniul locativ

publicat in M.Of. 445 din 23-iun-2003

Norma 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit

publicat in M.Of. 447 din 24-iun-2003

Norma 7/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

publicat in M.Of. 450 din 25-iun-2003

Norma din 2003 de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

publicat in M.Of. 542 din 29-iul-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

publicat in M.Of. 547 din 30-iul-2003

Norma 8/2003 privind modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 568 din 07-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 573 din 11-aug-2003

Norma din 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

publicat in M.Of. 580 din 14-aug-2003

Norma din 2003 privind metodele comunitare de analiză a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 581 din 14-aug-2003

Norma din 2003 privind metodele comunitare de analiză a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 581 din 14-aug-2003

Norma din 2003 privind metodele comunitare de analiză a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole

publicat in M.Of. 581 din 14-aug-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război

publicat in M.Of. 638 din 08-sep-2003

Norma din 2003 privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2003

Norma din 2003 privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2003

Norma din 2003 privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

publicat in M.Of. 660 din 17-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

publicat in M.Of. 660 din 17-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

publicat in M.Of. 660 din 17-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la metodele de prelevare şi de analiză pentru tipurile de cazeină şi cazeinaţi destinate consumului uman

publicat in M.Of. 662 din 18-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman

publicat in M.Of. 661 din 18-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman

publicat in M.Of. 661 din 18-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la natura, originea, fabricarea, etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman

publicat in M.Of. 661 din 18-sep-2003

Norma din 2003 cu privire la metodele de prelevare şi de analiză pentru tipurile de cazeină şi cazeinaţi destinate consumului uman

publicat in M.Of. 662 din 18-sep-2003

Norma din 2003 privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

publicat in M.Of. 665 din 19-sep-2003

Norma din 2003 privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

publicat in M.Of. 665 din 19-sep-2003

Norma din 2003 privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

publicat in M.Of. 665 din 19-sep-2003

Norma din 2003 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat

publicat in M.Of. 671 din 23-sep-2003

Norma din 2003 privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003

Norma din 2003 privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la evaluarea şi alegerea amplasamentelor instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003

Norma din 2003 privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003