Rasfoire documente

Metodologie din 2003 DE CONCURS privind ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 75 din 05-feb-2003

Metodologie din 2003 privind eliberarea autorizatiei de functionare a societatilor comerciale care presteaza servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial roman pe nave care arboreaza pavilion roman ori strain, precum si instituirea unor masuri de securitate financiara in caz de abandonare a acestuia in afara Romaniei

publicat in M.Of. 84 din 11-feb-2003

Metodologie din 2003 privind acordarea si incetarea platii compensatiei lunare pentru chirie

publicat in M.Of. 99 din 18-feb-2003

Metodologie din 2003 privind acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 99 din 18-feb-2003

Metodologie din 2003 de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodarie comunala

publicat in M.Of. 112 din 21-feb-2003

Metodologie din 2003 de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national

publicat in M.Of. 115 din 24-feb-2003

Metodologie din 2003 de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv

publicat in M.Of. 115 din 24-feb-2003

Metodologie din 2003 privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 136 din 03-mar-2003

Metodologie din 2003 privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, de catre organismele de radiodifuziune, televiziune si distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2003 privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2003 privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de catre organismele de televiziune si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2003 privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de catre distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2003 privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale in scop ambiental si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2003 privind comunicarea publica in scop lucrativ a operelor audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

publicat in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Metodologie din 2002 de elaborare, avizare si aprobare a standardelor de pregatire profesionala si a curriculumului pentru invatamantul postliceal

publicat in M.Of. 215 din 01-apr-2003

Metodologie din 2002 de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

publicat in M.Of. 219 din 02-apr-2003

Metodologie din 2003 de aplicare a prevederilor Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul in organizarea si desfasurarea procesului de invatamant preuniversitar si a formarii continue a adultilor in domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentara si silvic

publicat in M.Of. 219 din 02-apr-2003

Metodologie din 2002 de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala

publicat in M.Of. 227 din 04-apr-2003

Metodologie din 2002 de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala

publicat in M.Of. 227 din 04-apr-2003

Metodologie din 2002 de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal

publicat in M.Of. 257 din 14-apr-2003

Metodologie din 2002 privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 257 din 14-apr-2003

Metodologie din 2002 de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal

publicat in M.Of. 257 din 14-apr-2003

Metodologie din 2003 privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

publicat in M.Of. 269 din 17-apr-2003

Metodologie din 2002 de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2003

publicat in M.Of. 297 din 05-mai-2003

Metodologie din 2002 de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, a atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu predare în limbile minorităţilor, şi a atestatului pentru predarea limbilor străine şi a religiei la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare

publicat in M.Of. 325 din 14-mai-2003

Metodologie din 2002 de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului

publicat in M.Of. 331 din 15-mai-2003

Metodologie din 2003 pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme

publicat in M.Of. 349 bis din 22-mai-2003

Metodologie din 2003 pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă

publicat in M.Of. 349 bis din 22-mai-2003

Metodologie din 2003 (GHID METODOLOGIC) de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist

publicat in M.Of. 359 din 27-mai-2003

Metodologie din 2003 de evaluare şi acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi de atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi sau instituţii, altele decât instituţiile de învăţământ superior acreditate şi unităţile din subordinea acestora şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române şi academiilor de ramură

publicat in M.Of. 387 din 05-iun-2003

Metodologie din 2002 de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de capacitate 2003

publicat in M.Of. 406 din 10-iun-2003

Metodologie din 2002 de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2003-2004

publicat in M.Of. 412 din 12-iun-2003

Metodologie din 2003 de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric

publicat in M.Of. 448 din 24-iun-2003

Metodologie din 2003 pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002

publicat in M.Of. 455 din 26-iun-2003

Metodologie din 2003 pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002

publicat in M.Of. 455 din 26-iun-2003

Metodologie din 2003 pentru identificarea, monitorizarea şi verificarea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

publicat in M.Of. 556 din 01-aug-2003

Metodologie din 2003 privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române

publicat in M.Of. 572 din 08-aug-2003

Metodologie din 2003 de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru agenţii economici prevăzuţi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, precum şi a biletelor de călătorie în interesul serviciului acordate societăţilor respective şi altor societăţi care desfăşoară lucrări în interesul căii ferate

publicat in M.Of. 572 din 08-aug-2003

Metodologie din 2003 de decontare a legitimaţiilor de călătorie pe calea ferată română, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

publicat in M.Of. 572 din 08-aug-2003

Metodologie din 2003 de realizare şi de întreţinere a cadastrului viticol

publicat in M.Of. 676 din 24-sep-2003

Metodologie din 2003 de realizare şi de întreţinere a cadastrului viticol

publicat in M.Of. 676 din 24-sep-2003

Metodologie din 2003 privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentaţii tehnico-economice şi execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

publicat in M.Of. 682 din 26-sep-2003

Metodologie din 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

publicat in M.Of. 717 din 14-oct-2003

Metodologie din 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 774 din 05-nov-2003

Metodologie din 2003 a certificării formării profesionale a adulţilor

publicat in M.Of. 774 din 05-nov-2003

Metodologie din 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 774 din 05-nov-2003

Metodologie din 2003 a certificării formării profesionale a adulţilor

publicat in M.Of. 774 din 05-nov-2003

Metodologie din 2003 de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune

publicat in M.Of. 882 din 11-dec-2003

Metodologie din 2003 de autorizare, suspendare şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic

publicat in M.Of. 921 din 22-dec-2003

Metodologie din 2003 de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acordării autorizaţiei de încredere

publicat in M.Of. 925 din 23-dec-2003