Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2002 privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 7 din 09-ian-2003

Contract-Cadru din 2002 privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 8 din 09-ian-2003

Contract-Cadru din 2002 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice

publicat in M.Of. 10 din 10-ian-2003

Contract-Cadru din 2002 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara

publicat in M.Of. 10 din 10-ian-2003

Contract-Cadru din 2002 de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

publicat in M.Of. 85 din 11-feb-2003

Contract-Cadru din 2002 pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

publicat in M.Of. 158 din 12-mar-2003

Contract-Cadru din 2003 pentru elaborarea reglementarilor tehnice/realizarea activitatilor specifice de reglementare

publicat in M.Of. 269 din 17-apr-2003

Contract-Cadru din 2003 de concesiune a transportului public local de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente

publicat in M.Of. 569 din 07-aug-2003

Contract-Cadru din 2003 de finanţare

publicat in M.Of. 852 din 29-noi-2003

Contract-Cadru din 2003 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

publicat in M.Of. 903 din 17-dec-2003

Contract-Cadru din 2003 privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 920 din 22-dec-2003