Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara - Republicare

publicat in M.Of. 742 din 11-oct-2002

Ordonanta urgenta 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-Sisesti'

publicat in M.Of. 369 din 31-mai-2002

Ordonanta urgenta 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 811 din 07-noi-2002

Ordonanta urgenta 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

publicat in M.Of. 267 din 22-apr-2002

Ordonanta urgenta 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comerciala 'Horticola' - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici

publicat in M.Of. 90 din 02-feb-2002

Ordonanta urgenta 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 821 din 13-noi-2002

Ordonanta urgenta 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

publicat in M.Of. 955 din 27-dec-2002

Ordonanta urgenta 159/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 862 din 29-noi-2002

Ordonanta urgenta 66/2002 pentru stabilirea unor masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant

publicat in M.Of. 420 din 17-iun-2002

Ordonanta urgenta 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 911 din 14-dec-2002

Ordonanta urgenta 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

publicat in M.Of. 810 din 07-noi-2002

Ordonanta urgenta 27/2002 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate

publicat in M.Of. 232 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 724 din 03-oct-2002

Ordonanta urgenta 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 116 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate

publicat in M.Of. 890 din 09-dec-2002

Ordonanta urgenta 17/2002 privind recapitalizarea Bancii de Export-Import a Romaniei 'EXIMBANK' - S.A.

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare

publicat in M.Of. 229 din 05-apr-2002

Ordonanta urgenta 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere

publicat in M.Of. 319 din 14-mai-2002

Ordonanta urgenta 118/2002 privind punerea in valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

publicat in M.Of. 726 din 04-oct-2002

Ordonanta urgenta 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 71/2002 pentru incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung privind masa lemnoasa

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 86/2002 privind infiintarea Ghiseului unic in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societatilor comerciale aflate in proces de privatizare, reprezentand penalitati si majorari de intarziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 463 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

publicat in M.Of. 631 din 26-aug-2002

Ordonanta urgenta 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

publicat in M.Of. 838 din 20-noi-2002

Ordonanta urgenta 158/2002 privind acordarea gratuita, in anul 2003, a unui ajutor in ingrasaminte chimice producatorilor agricoli care au in proprietate teren arabil in extravilan, in suprafata totala de pana la 2,5 ha

publicat in M.Of. 843 din 22-nov-2002

Ordonanta urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 958 din 28-dec-2002

Ordonanta urgenta 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

publicat in M.Of. 233 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

publicat in M.Of. 351 din 27-mai-2002

Ordonanta urgenta 56/2002 privind programul de masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

publicat in M.Of. 355 din 28-mai-2002

Ordonanta urgenta 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor - Republicare

publicat in M.Of. 413 din 14-iun-2002

Ordonanta urgenta 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD, Masura 2.1 'Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale'

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici

publicat in M.Of. 949 din 24-dec-2002

Ordonanta urgenta 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 951 din 24-dec-2002

Ordonanta urgenta 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului din invatamant, salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 954 din 24-dec-2002

Ordonanta urgenta 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

publicat in M.Of. 826 din 15-nov-2002

Ordonanta urgenta 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2002

Ordonanta urgenta 179/2002 privind demilitarizarea unitatilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

publicat in M.Of. 925 din 18-dec-2002

Ordonanta urgenta 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - Republicare

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2002

Ordonanta urgenta 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 226 din 04-apr-2002

Ordonanta urgenta 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a pietelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

publicat in M.Of. 114 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

publicat in M.Of. 238 din 09-apr-2002

Ordonanta urgenta 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

publicat in M.Of. 381 din 05-iun-2002

Ordonanta urgenta 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale 'Apele Romane'

publicat in M.Of. 691 din 20-sep-2002

Ordonanta urgenta 113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania

publicat in M.Of. 708 din 27-sep-2002

Ordonanta urgenta 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

publicat in M.Of. 824 din 14-noi-2002

Ordonanta urgenta 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free

publicat in M.Of. 676 din 11-sep-2002

Ordonanta urgenta 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

publicat in M.Of. 804 din 05-nov-2002

Ordonanta urgenta 143/2002 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si unele legi speciale, in vederea ocrotirii minorilor impotriva abuzurilor sexuale

publicat in M.Of. 804 din 05-noi-2002

Ordonanta urgenta 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

publicat in M.Of. 828 din 18-nov-2002

Ordonanta urgenta 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995

publicat in M.Of. 465 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 741 din 10-oct-2002

Ordonanta urgenta 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

publicat in M.Of. 924 din 18-dec-2002

Ordonanta urgenta 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002

publicat in M.Of. 929 din 18-dec-2002

Ordonanta urgenta 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

publicat in M.Of. 453 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitatilor cultului mozaic

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi

publicat in M.Of. 311 din 10-mai-2002

Ordonanta urgenta 58/2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 351 din 27-mai-2002

Ordonanta urgenta 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

publicat in M.Of. 942 din 23-dec-2002

Ordonanta urgenta 51/1998 privind valorificarea unor active bancare - Republicare

publicat in M.Of. 948 din 24-dec-2002

Ordonanta urgenta 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere

publicat in M.Of. 965 din 28-dec-2002

Ordonanta urgenta 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

publicat in M.Of. 457 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

publicat in M.Of. 942 din 23-dec-2002

Ordonanta urgenta 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale 'Cai de Rasa' - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor

publicat in M.Of. 786 din 29-oct-2002

Ordonanta urgenta 63/2002 pentru modificarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

publicat in M.Of. 373 din 03-iun-2002

Ordonanta urgenta 16/2002 pentru reglementarea unor masuri fiscale

publicat in M.Of. 145 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 42/2002 privind incetarea aplicabilitatii unor facilitati

publicat in M.Of. 241 din 10-apr-2002

Ordonanta urgenta 2/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea in anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2002

Ordonanta urgenta 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitatii de 1.100 tone hartie de ziar pentru Societatea Comerciala 'Letea' - S.A. Bacau

publicat in M.Of. 247 din 12-apr-2002

Ordonanta urgenta 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 42 din 22-ian-2002

Ordonanta urgenta 3/2002 privind unele masuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea in siguranta a unor nave aflate in patrimoniul Companiei de Navigatie Maritima 'Romline' - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta in vederea achizitionarii de echipamente individuale de protectia muncii

publicat in M.Of. 55 din 25-ian-2002

Ordonanta urgenta 4/2002 privind amanarea platii in vama a taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de persoane juridice romane catre aceasta firma pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

publicat in M.Of. 60 din 28-ian-2002

Ordonanta urgenta 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 116 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001

publicat in M.Of. 120 din 14-feb-2002

Ordonanta urgenta 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societatii Comerciale 'Artrom' - S.A. Slatina

publicat in M.Of. 129 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare

publicat in M.Of. 134 din 20-feb-2002

Ordonanta urgenta 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea speciala de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

publicat in M.Of. 140 din 22-feb-2002

Ordonanta urgenta 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de aparare

publicat in M.Of. 143 din 25-feb-2002

Ordonanta urgenta 18/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului 'Controlul poluarii in agricultura', semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2002

Ordonanta urgenta 21/2002 privind acordarea unor facilitati furnizorilor de ingrasaminte chimice, pesticide, seminte si material saditor certificate

publicat in M.Of. 159 din 05-mar-2002

Ordonanta urgenta 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programul RO-0008, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000

publicat in M.Of. 174 din 13-mar-2002

Ordonanta urgenta 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Ordonanta urgenta 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2002

Ordonanta urgenta 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

publicat in M.Of. 202 din 26-mar-2002

Ordonanta urgenta 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

publicat in M.Of. 197 din 22-mar-2002

Ordonanta urgenta 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome 'Locato' de catre Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2002

Ordonanta urgenta 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2002

Ordonanta urgenta 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2002

Ordonanta urgenta 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 39/2002 privind modificarea si completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

publicat in M.Of. 234 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

publicat in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Ordonanta urgenta 48/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

publicat in M.Of. 276 din 24-apr-2002

Ordonanta urgenta 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna intre Romania si Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999

publicat in M.Of. 281 din 25-apr-2002

Ordonanta urgenta 46/2002 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare sociala - faza a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 287 din 29-apr-2002

Ordonanta urgenta 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tara PHARE 1997, Programul national PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea intreprinderilor si reconversie profesionala (RICOP), Programul national PHARE 1999 - partea a II-a

publicat in M.Of. 289 din 29-apr-2002