Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 2/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea in anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2002

Ordonanta urgenta 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 42 din 22-ian-2002

Ordonanta urgenta 3/2002 privind unele masuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea in siguranta a unor nave aflate in patrimoniul Companiei de Navigatie Maritima 'Romline' - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta in vederea achizitionarii de echipamente individuale de protectia muncii

publicat in M.Of. 55 din 25-ian-2002

Ordonanta urgenta 4/2002 privind amanarea platii in vama a taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de persoane juridice romane catre aceasta firma pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

publicat in M.Of. 60 din 28-ian-2002

Ordonanta urgenta 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici

publicat in M.Of. 90 din 02-feb-2002

Ordonanta urgenta 244/2000 privind siguranta barajelor - Republicare

publicat in M.Of. 96 din 04-feb-2002

Ordonanta urgenta 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - Republicare

publicat in M.Of. 104 din 07-feb-2002

Ordonanta urgenta 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 116 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 116 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a pietelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

publicat in M.Of. 114 din 12-feb-2002

Ordonanta urgenta 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001

publicat in M.Of. 120 din 14-feb-2002

Ordonanta urgenta 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comerciala 'Horticola' - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societatii Comerciale 'Artrom' - S.A. Slatina

publicat in M.Of. 129 din 18-feb-2002

Ordonanta urgenta 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare

publicat in M.Of. 134 din 20-feb-2002

Ordonanta urgenta 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea speciala de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

publicat in M.Of. 140 din 22-feb-2002

Ordonanta urgenta 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de aparare

publicat in M.Of. 143 din 25-feb-2002

Ordonanta urgenta 16/2002 pentru reglementarea unor masuri fiscale

publicat in M.Of. 145 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 17/2002 privind recapitalizarea Bancii de Export-Import a Romaniei 'EXIMBANK' - S.A.

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 18/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2002

Ordonanta urgenta 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2002

Ordonanta urgenta 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului 'Controlul poluarii in agricultura', semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 155 din 04-mar-2002

Ordonanta urgenta 21/2002 privind acordarea unor facilitati furnizorilor de ingrasaminte chimice, pesticide, seminte si material saditor certificate

publicat in M.Of. 159 din 05-mar-2002

Ordonanta urgenta 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programul RO-0008, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000

publicat in M.Of. 174 din 13-mar-2002

Ordonanta urgenta 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001

publicat in M.Of. 177 din 14-mar-2002

Ordonanta urgenta 24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

publicat in M.Of. 183 din 18-mar-2002

Ordonanta urgenta 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

publicat in M.Of. 197 din 22-mar-2002

Ordonanta urgenta 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

publicat in M.Of. 202 din 26-mar-2002

Ordonanta urgenta 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome 'Locato' de catre Regia Autonoma 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 207 din 27-mar-2002

Ordonanta urgenta 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii

publicat in M.Of. 214 din 28-mar-2002

Ordonanta urgenta 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2002

Ordonanta urgenta 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar

publicat in M.Of. 216 din 29-mar-2002

Ordonanta urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitatilor cultului mozaic

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura

publicat in M.Of. 223 din 03-apr-2002

Ordonanta urgenta 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 226 din 04-apr-2002

Ordonanta urgenta 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare

publicat in M.Of. 229 din 05-apr-2002

Ordonanta urgenta 27/2002 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate

publicat in M.Of. 232 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 39/2002 privind modificarea si completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

publicat in M.Of. 234 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

publicat in M.Of. 233 din 08-apr-2002

Ordonanta urgenta 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

publicat in M.Of. 238 din 09-apr-2002

Ordonanta urgenta 42/2002 privind incetarea aplicabilitatii unor facilitati

publicat in M.Of. 241 din 10-apr-2002

Ordonanta urgenta 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

publicat in M.Of. 244 din 11-apr-2002

Ordonanta urgenta 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitatii de 1.100 tone hartie de ziar pentru Societatea Comerciala 'Letea' - S.A. Bacau

publicat in M.Of. 247 din 12-apr-2002

Ordonanta urgenta 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

publicat in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Ordonanta urgenta 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995

publicat in M.Of. 267 din 22-apr-2002

Ordonanta urgenta 48/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

publicat in M.Of. 276 din 24-apr-2002

Ordonanta urgenta 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna intre Romania si Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999

publicat in M.Of. 281 din 25-apr-2002

Ordonanta urgenta 46/2002 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare sociala - faza a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 287 din 29-apr-2002

Ordonanta urgenta 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul operational de tara PHARE 1997, Programul national PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea intreprinderilor si reconversie profesionala (RICOP), Programul national PHARE 1999 - partea a II-a

publicat in M.Of. 289 din 29-apr-2002

Ordonanta urgenta 51/2002 privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

publicat in M.Of. 289 din 29-apr-2002

Ordonanta urgenta 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

publicat in M.Of. 292 din 30-apr-2002

Ordonanta urgenta 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaratiilor de venit pe anul 2001

publicat in M.Of. 296 din 30-apr-2002

Ordonanta urgenta 52/2002 privind amanarea platii in vama a taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori 'C.F.R. Calatori' - S.A., precum si amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarii de servicii efectuate de persoane juridice romane pentru realizarea Proiectului de modernizare si reparatie generala a 100 vagoane de calatori de catre firma 'Alstom -De Dietrich Feroviaire' din Franta, finantat din credit de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca 'Paribas' - Franta, contractat cu garantia statului

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2002

Ordonanta urgenta 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi

publicat in M.Of. 311 din 10-mai-2002

Ordonanta urgenta 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere

publicat in M.Of. 319 din 14-mai-2002

Ordonanta urgenta 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

publicat in M.Of. 351 din 27-mai-2002

Ordonanta urgenta 58/2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 351 din 27-mai-2002

Ordonanta urgenta 56/2002 privind programul de masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

publicat in M.Of. 355 din 28-mai-2002

Ordonanta urgenta 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 364 din 30-mai-2002

Ordonanta urgenta 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

publicat in M.Of. 369 din 31-mai-2002

Ordonanta urgenta 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-Sisesti'

publicat in M.Of. 369 din 31-mai-2002

Ordonanta urgenta 63/2002 pentru modificarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

publicat in M.Of. 373 din 03-iun-2002

Ordonanta urgenta 64/2002 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar

publicat in M.Of. 373 din 03-iun-2002

Ordonanta urgenta 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni

publicat in M.Of. 377 din 04-iun-2002

Ordonanta urgenta 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

publicat in M.Of. 381 din 05-iun-2002

Ordonanta urgenta 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

publicat in M.Of. 398 din 11-iun-2002

Ordonanta urgenta 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania

publicat in M.Of. 416 din 14-iun-2002

Ordonanta urgenta 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor - Republicare

publicat in M.Of. 413 din 14-iun-2002

Ordonanta urgenta 66/2002 pentru stabilirea unor masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant

publicat in M.Of. 420 din 17-iun-2002

Ordonanta urgenta 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991

publicat in M.Of. 424 din 18-iun-2002

Ordonanta urgenta 69/2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

publicat in M.Of. 425 din 18-iun-2002

Ordonanta urgenta 70/2002 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania

publicat in M.Of. 428 din 19-iun-2002

Ordonanta urgenta 71/2002 pentru incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung privind masa lemnoasa

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD, Masura 2.1 'Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale'

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 74/2002 pentru modificarea Legii apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994

publicat in M.Of. 435 din 21-iun-2002

Ordonanta urgenta 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Regiei Autonome 'Monitorul Oficial'

publicat in M.Of. 441 din 24-iun-2002

Ordonanta urgenta 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 85/2002 privind revenirea in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat in municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Dolj, din patrimoniul Societatii Comerciale 'Editura Scrisul Romanesc' - S.A.

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 86/2002 privind infiintarea Ghiseului unic in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Nationala 'Aeroportul International Bucuresti-Otopeni' - S.A. pentru anul 2001

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 88/2002 privind cumpararea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana

publicat in M.Of. 450 din 26-iun-2002

Ordonanta urgenta 76/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

publicat in M.Of. 455 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 77/2002 privind trecerea unor institutii de cultura in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

publicat in M.Of. 452 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale

publicat in M.Of. 452 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

publicat in M.Of. 457 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societatilor comerciale aflate in proces de privatizare, reprezentand penalitati si majorari de intarziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 92/2002 privind acordarea unor inlesniri la plata pentru Societatea Comerciala 'LUKoil Black Sea Romania' - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comerciala 'Petrotel LUKoil' - S.A. Ploiesti

publicat in M.Of. 459 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

publicat in M.Of. 453 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de catre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

publicat in M.Of. 463 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 81/2002 privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001

publicat in M.Of. 461 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 82/2002 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 461 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 90/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurala

publicat in M.Of. 464 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995

publicat in M.Of. 465 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privata a statului, in proprietatea Comitetului Olimpic Roman

publicat in M.Of. 463 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 95/2002 privind industria de aparare

publicat in M.Of. 463 din 28-iun-2002

Ordonanta urgenta 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

publicat in M.Of. 631 din 26-aug-2002