Rasfoire documente

Regulament din 2000 privind controlul de calitate

publicat in M.Of. 38 din 23-ian-2001

Regulament din 2000 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

publicat in M.Of. 45bis din 26-ian-2001

Regulament din 2000 de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 46 din 29-ian-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Padurilor

publicat in M.Of. 49 din 29-ian-2001

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor - Republicare

publicat in M.Of. 51 din 31-ian-2001

Regulament din 1993 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 58 din 02-feb-2001

Regulament din 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

publicat in M.Of. 64 din 06-feb-2001

Regulament din 2000 privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 82 din 16-feb-2001

Regulament din 2001 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Regulament din 2000 privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 89 din 21-feb-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Regiei Autonome 'Locato'

publicat in M.Of. 88 din 21-feb-2001

Regulament din 2001 pentru modificarea anexei la Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Regulamentul 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Regulament din 2001 pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 112 din 06-mar-2001

Regulament din 2001 pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare si executie in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 112 din 06-mar-2001

Regulamentul 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

publicat in M.Of. 120 din 09-mar-2001

Regulament din 2001 de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

publicat in M.Of. 141 din 21-mar-2001

Regulament din 1995 de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Republicare

publicat in M.Of. 153 din 28-mar-2001

Regulamentul 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

publicat in M.Of. 254 din 17-mai-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere

publicat in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult

publicat in M.Of. 262 din 22-mai-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de terta parte din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 276 din 29-mai-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

publicat in M.Of. 296 din 06-iun-2001

Regulament din 2001 privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

publicat in M.Of. 334 din 22-iun-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte

publicat in M.Of. 381 din 12-iul-2001

Regulament din 2001 privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii

publicat in M.Of. 416 din 26-iul-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

publicat in M.Of. 427 din 31-iul-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

publicat in M.Of. 437 din 06-aug-2001

Regulament din 2001 privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata

publicat in M.Of. 450 din 08-aug-2001

Regulament din 2001 privind constituirea si utilizarea fondului de protectie a vanatului

publicat in M.Of. 453 din 09-aug-2001

Regulament din 2001 privind pregatirea magistratilor in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

publicat in M.Of. 464 din 14-aug-2001

Regulamentul 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea si modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Regulament din 2001 privind modul de stabilire a tarifelor care se practica de gestionarii fondurilor de vanatoare pentru actiuni de vanatoare cu vanatori romani

publicat in M.Of. 564 din 11-sep-2001

Regulament din 2001 privind modul de stabilire a tarifelor care se practica pentru actiunile de vanatoare realizate in Romania cu vanatori straini

publicat in M.Of. 564 din 11-sep-2001

Regulament din 2001 privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de studii, proiecte, in executie, consultanta in domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor

publicat in M.Of. 565 din 11-sep-2001

Regulament din 2001 de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 578 din 14-sep-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea si omologarea ingrasamintelor folosite in Romania

publicat in M.Of. 591 din 20-sep-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea si omologarea ingrasamintelor folosite in Romania

publicat in M.Of. 591 din 20-sep-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea si omologarea ingrasamintelor folosite in Romania

publicat in M.Of. 591 din 20-sep-2001

Regulament din 2001 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 604 din 26-sep-2001

Regulament din 2001 privind desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina si farmacie in sesiunea din 18 noiembrie 2001

publicat in M.Of. 630 din 08-oct-2001

Regulament din 2001 privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 639 din 12-oct-2001

Regulamentul 4/2001 de modificare si completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind functionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea si supravegherea pietei RASDAQ

publicat in M.Of. 641 din 12-oct-2001

Regulament din 2001 de functionare a comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

publicat in M.Of. 656 din 18-oct-2001

Regulament din 2001 privind valorificarea prin licitatie a bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

publicat in M.Of. 657 din 19-oct-2001

Regulament din 2001 privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

publicat in M.Of. 657 din 19-oct-2001

Regulament din 2001 privind organizarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

publicat in M.Of. 657 din 19-oct-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

publicat in M.Of. 681 din 29-oct-2001

Regulament din 2001 privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României

publicat in M.Of. 686 din 30-oct-2001

Regulament din 2001 de navigatie pe lacul Snagov

publicat in M.Of. 698 din 02-nov-2001

Regulamentul 8/2001 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 709 din 07-noi-2001

Regulament din 2001 privind acordarea autorizatiilor provizorii pentru desfasurarea de activitati in sectorul energiei electrice si termice cu bunuri, servicii sau activitati concesionate

publicat in M.Of. 734 din 19-noi-2001

Regulament din 2001 de aplicare a Codului vamal al Romaniei

publicat in M.Of. 735 din 19-noi-2001

Regulament din 2001 privind urmarirea calitatii apelor pe raurile care formeaza sau traverseaza frontiera romano-ungara

publicat in M.Of. 757 din 28-nov-2001

Regulament din 2001 DE FUNCTIONARE a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare

publicat in M.Of. 757 din 28-nov-2001

Regulament din 2001 privind conditiile de desfasurare a activitatilor de pescuit comercial in apele Marii Negre

publicat in M.Of. 766 din 30-nov-2001

Regulament din 2001 privind valorificarea de catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate populatiei

publicat in M.Of. 766 din 30-nov-2001

Regulamentul 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii pentru produse, servicii sau lucrari prin intermediul burselor de marfuri

publicat in M.Of. 779 din 07-dec-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 789 din 12-dec-2001

Regulament din 2001 privind procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice de interes national si a locuintelor

publicat in M.Of. 793 din 13-dec-2001

Regulament din 2001 de organizare si functionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborarii si implementarii politicii industriale a Romaniei si a planului de actiune aferent

publicat in M.Of. 818 din 19-dec-2001

Regulament din 2001 privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

publicat in M.Of. 829 din 21-dec-2001

Regulament din 2001 de organizare si efectuare a stagiaturii de catre absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, stomatologie si farmacie

publicat in M.Of. 835 din 27-dec-2001