Rasfoire documente

Memorandum din 1999 privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei

publicat in M.Of. 93 din 23-feb-2001

Memorandumul PT/003/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrazii Bucuresti-Cernavoda, Romania' (Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/003)

publicat in M.Of. 414 din 26-iul-2001

Memorandumul PT/002/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, Romania' (Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/002)

publicat in M.Of. 419 din 27-iul-2001

Memorandumul PT/001/2000 de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea sectiunilor Baneasa-Fetesti de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta, Romania'*) (Masura ISPAnr. 2000/RO/16/P/PT/001)

publicat in M.Of. 421 din 30-iul-2001

Memorandum din 2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura ''Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt, Romania''

publicat in M.Of. 474 din 20-aug-2001

Memorandumul PE/010/2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate in municipiul Braila, Romania'

publicat in M.Of. 478 din 20-aug-2001

Memorandumul PE/009/2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Danutoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, Romania'

publicat in M.Of. 476 din 20-aug-2001

Memorandum din 2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania'

publicat in M.Of. 477 din 20-aug-2001

Memorandumul PE/003/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania'

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Memorandumul PE/011/2001 convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate in Arad pentru protejarea raului Mures, Romania'

publicat in M.Of. 482 din 21-aug-2001

Memorandumul PA/001/2001 convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului «Finalizarea lucrarilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», Romania'

publicat in M.Of. 484 din 22-aug-2001

Memorandumul PT/004/2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea sectiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului national DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania'

publicat in M.Of. 487 din 22-aug-2001

Memorandumul PA/002/2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania'

publicat in M.Of. 488 din 22-aug-2001

Memorandumul PE/002/2001 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova pentru protectia fluviului Dunarea, Romania'

publicat in M.Of. 489 din 22-aug-2001

Memorandum din 2000 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria (RO0003)

publicat in M.Of. 520 din 30-aug-2001

Memorandum din 2000 DE INTELEGERE privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre

publicat in M.Of. 533 din 31-aug-2001

Memorandumul RO0001/2000 DE FINANTARE intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programele comunitare 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth for Europe' si la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice

publicat in M.Of. 525 din 31-aug-2001

Memorandumul RO0011/2000 DE FINANTARE PHARE intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: 'LIFE III', Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, 'Fiscalis', 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth' si 'Cultura 2000'

publicat in M.Of. 529 din 31-aug-2001

Memorandum din 2000 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 - RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria

publicat in M.Of. 532 din 01-sep-2001

Memorandum din 2000 DE FINANTARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO0004-RO0007)

publicat in M.Of. 539 din 01-sep-2001

Memorandumul RO0009/2000 DE FINANTARE PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase'

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Memorandum din 2001 DE INTELEGERE privind cooperarea dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale din Romania si Ministerul Afacerilor Sociale si Ocuparii din Olanda

publicat in M.Of. 557 din 07-sep-2001

Memorandum din 2001 DE INTELEGERE intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul locuintelor si dezvoltarii urbane

publicat in M.Of. 732 din 19-nov-2001

Memorandum din 2001 cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 2001-2002

publicat in M.Of. 748 din 23-nov-2001

Memorandum din 2001 TEHNIC DE INTELEGERE pentru acordul stand-by

publicat in M.Of. 748 din 23-nov-2001

Memorandumul PE/001/2000 DE FINANTARE convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt, Romania'*)

publicat in M.Of. 763 din 29-nov-2001

Memorandum din 1996 DE INTELEGERE intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat intre Samsun si Constanta

publicat in M.Of. 835 din 27-dec-2001